Checklist

Checklist

Checklist voor maximale output

Checklist, Trends

Checklist voor maximale output

Productiebedrijven willen het maximale uit hun bedrijfsmiddelen halen om verschillende redenen, van het verlagen van kosten tot het verbeteren van duurzaamheid of zelfs het verbeteren van kwaliteit en service. Capaciteitsverhoging maakt hogere verkoop en betere …

Checklist, Planning, Trends

Checklist voor S&OP-software

Software voor Sales & Operations Planning (S&OP) scoort al jaren het hoogst als IT-investering voor de supply chain. Een grote valkuil voor de selectie van S&OP-software is het blindstaren op de functionaliteit. Aangezien deze applicatie …

Visual Checklist voor samenwerking met leveranciers

Checklist, Planning, Trends

Checklist voor samenwerking met leveranciers

Door de grote volatiliteit in de vraag naar producten en de talloze disrupties in de supply chain hebben veel bedrijven geen of te weinig grip op hun voorraden. Veel magazijnen wereldwijd staan vol met producten …

Visual Checklist voor logistieke control tower

Checklist, Trends

Checklist voor logistieke control tower

Een groeiend aantal organisaties heeft supply chain management inmiddels op de directie-agenda staan. De druk op transport is enorm door alle uitdagingen en schaarste, en voor je het weet slaat dit neer op je werknemerstevredenheid, …

Visual checklist voor supply chain footprint

Checklist

Checklist voor supply chain footprint

Meer dan 60 procent van de Europese en Amerikaanse bedrijven verwacht in de komende drie jaar een deel van hun productieactiviteiten van Azië terug te verplaatsen naar Europa of de VS. Dat is de belangrijkste …

Visual - checklist voor flexibele warehousing

Checklist, Trends

Checklist voor flexibele warehousing

Bedrijven moeten hun warehouse-operatie tegenwoordig gemakkelijk laten meeveren vanwege snel veranderende en zelfs per dag fluctuerende orderpatronen. De beschikbaarheid van personeel kan hierbij een serieuze bottleneck vormen. Automatisering biedt een mogelijke uitkomst, maar mag niet …

Visual - checklist supply chain connectivity

Checklist, Sustainability, Trends

Checklist supply chain connectivity

Ketensamenwerking blijft voor veel bedrijven een complex onderwerp. De oorzaak is meestal te weinig ketentransparantie, waaraan een gebrek aan connectivity ten grondslag ligt. Toch ontkomen bedrijven er niet aan om op korte termijn toch die …

Visual - checklist magazijnautomatisering

Checklist, Trends

Checklist magazijnautomatisering

Magazijnautomatisering lijkt de oplossing voor de huidige arbeidskrapte in de logistiek. Maar heeft u het echt nodig? En welke vorm van automatisering is geschikt voor u? Ontdek met deze 10 eenvoudige vragen hoe u kunt …

Visual checklist voor intelligente bevoorrading

Checklist, Planning, Trends

Checklist voor intelligente bevoorrading

Bedrijven die direct aan de consument leveren zien de complexiteit van de business toenemen en de winstgevendheid dalen. Deze stijgende complexiteit is te herleiden tot de toelevering en distributie van goederen enerzijds en de verandering …

Checklist, Trends

Checklist Mission Command-leiderschap

Professor Stephen Bungay stelde in 2010 voor dat bedrijven het militaire concept van Mission Command-leiderschap zouden kunnen toepassen om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van de snel veranderende en onvoorspelbare dynamiek in zakelijke …

Blijf geïnspireerd!

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrieven van Supply Chain Magazine!