Checklist voor een succesvolle voorraadstrategie

Disrupties in de supply chain volgen zich in rap tempo op. Zo waren de naweeën van het dwarsliggende vrachtschip dat het Suezkanaal in Egypte blokkeerde amper verdwenen of de volgende logistieke nachtmerrie op de Rode Zee diende zich alweer aan. Een duidelijke voorraadstrategie voor het inrichten van jouw supply is essentieel in de huidige markt. Bedrijven die ad hoc reageren bij disrupties kijken vaak niet over een bredere horizon en lijken daarmee de grip op het voorraadbeheer kwijt te raken.

Voorraden dienen om onzekerheden in de vraag van klanten en in leveringen van leveranciers op te vangen. Voorraad zorgt voor balans in de supply chain, maar in de huidige economisch onzekere situatie lijkt de voorraad bij heel veel bedrijven uit balans. De hoogte van de voorraad zou in principe niet uit moeten maken, zolang de producten en onderdelen op voorraad maar renderen. Maar bij stagnerende of zelfs dalende omzet en de toenemende operationele kosten – magazijnruimte is schaars door de hoge voorraden – is het voor bedrijven hoog tijd de voorraadstrategie weer onder de loep te nemen.

Download de ‘Checklist voor een succesvolle voorraadstrategie’

Supply Chain Magazine en Slimstock hebben een checklist gecreëerd voor voor een succesvolle voorraadstrategie. Beantwoord tien vragen om scherp te krijgen of de voorraadstrategie voldoende is. ‘Nee’ noteren, betekent actie ondernemen.

Alle checklists van Supply Chain Magazine vind je hier.