Mindmap Spare Parts Management

Mindmap Spare Parts Management

Voorraadbeheer van reserveonderdelen is meer dan alleen materiaal bestellen, ontvangen, op de juiste schappen leggen en vervolgens weer uitgeven. Duurzaam spare parts management omvat het vermijden van onnodige voorraden op korte én lange termijn. Het tegengaan van verspilling heeft niet alleen betrekking op direct meetbare kosten, maar ook op financiële en economische neveneffecten, zoals onnodig verbruik van grondstoffen en energie en het vernietigen van in reservedelen opgesloten toegevoegde waarde. Slimstock heeft samen met Supply Chain Magazine en supply chain-experts, verantwoordelijk voor forecasting en voorraadmanagement van spare parts, een mindmap gemaakt met een praktische routebeschrijving en waarschuwende verkeersborden.

Mindmap manual

De mindmap biedt een algemeen overzicht en inzicht in de complexiteit van het managen van de voorraden van reserveonderdelen (spare parts). De mindmap is verdeeld in vier kwadranten, die ieder een deel van het speelveld van spare parts management weergeven.

De vier kwadranten

De complexiteit van spare parts management hangt af van verschillende elementen in verschillende echelons. In deze mindmap zijn de belangrijkste elementen die van invloed zijn op spare parts management gestructureerd in vier kwadranten. Elk kwadrant ondersteunt het proces van strategische langetermijnplanning, het optimaliseren van de operationele uitvoering en de voortdurende drive tot toekomstbestendige veranderingen.

De vier kwadranten vertegenwoordigen de volgende factoren:

Disruptieve factoren

Welke outside/in-elementen stuwen grote veranderingen? De veranderingen zullen een langdurige impact hebben en de opzet van de supply chain significant veranderen.

Bedrijfsstrategie

Hoe ziet het speelveld waarin het bedrijf zich beweegt eruit en wat is de impact van de bedrijfsstrategie op het managen van spare parts? De strategische focus van het bedrijf heeft in zijn algemeenheid een perspectief van drie tot vijf jaar en stuwt langetermijninvesteringen en het nemen van beslissingen.

Tactische planning

Welke elementen zijn ingevoerd om de strategie en het operationele proces aan elkaar te koppelen? Deze bouwstenen zijn het framework voor dagelijkse beslissingen. In zijn algemeenheid bestrijkt dit proces een tijdvenster van één tot drie jaar.

Operationele planning

Welke processen en KPI’s moeten worden gemanaged volgens een dagelijkse routine? Het voortdurend verbeteren van processen zorgt ervoor dat bedrijven kunnen anticiperen op de dagelijkse dynamiek en focussen op het beheren van uitzonderingen.