Checklist voor S&OP-software

Checklist-voor-SOP-software

Software voor Sales & Operations Planning (S&OP) scoort al jaren het hoogst als IT-investering voor de supply chain. Een grote valkuil voor de selectie van S&OP-software is het blindstaren op de functionaliteit. Aangezien deze applicatie een beslissingsproces van strategisch belang ondersteunt, is het vinden van de juiste software en de leverancier met de juiste vragenlijst cruciaal.

Softwareleveranciers boeken enorme vooruitgang in geavanceerde technologie met data lakes, cloud computing en machine learning (ML) en andere artificial intelligence (AI), wat innovatie stimuleert en industrieën transformeert. Vanwege de vele disrupties in supply chains moeten bedrijven hun resilience vergroten en hiervoor het S&OP-besluitvormingsproces naar een hoger plan brengen, met een toenemende vraag naar ondersteunende software als gevolg. Bedrijven willen namelijk integratie van financiële en scenarioplanning voor de stap naar Integrated Business Planning (IBP) en het bewaken van een gedetailleerd plan voor de korte termijn (Sales & Operations Execution/S&OE).

Vier dimensies

Tijdens het selectieproces moeten bedrijven de S&OP-software en de leverancier beoordelen op vier dimensies: de functionaliteit van de software, de gebruikte technologie, de ervaring in implementatie en de domeinkennis. De meeste bedrijven die op zoek gaan naar software focussen zich voornamelijk op de functionaliteit, met eindeloze overbodige vragenlijsten als gevolg. Met de snelle opkomst van machine learning en AI in supply chain software is het cruciaal te bepalen in hoeverre dit essentieel is voor het S&OP-proces van het specifieke bedrijf. En in hoeverre heeft de softwareleverancier deze nieuwe technologie al toegepast en dan in een specifieke industrie en geografie? De meest vergeten dimensie is de domeinexpertise in de met software ondersteunde processen: wat voor onderzoek doet de softwareleverancier hiernaar onder (potentiële) gebruikers, wellicht in samenwerking met universiteiten?

Het aanbod in S&OP-software is enorm en de vele softwareleveranciers hebben de neiging eindeloos veel mogelijkheden voor bedrijven te zien. Dit is zowel een zegen als een vloek, die het vinden van de juiste softwareleverancier – en mogelijk ook een bijbehorende implementatiepartner – in de praktijk vaak enorm vertraagt.

Download de Checklist voor S&OP-software

Supply chain-adviesbureau Involvation en Supply Chain Magazine ontwikkelden een praktische checklist met 10 kritische vragen om voor productie- en handelsbedrijven de juiste S&OP-softwareleverancier te selecteren.

Alle checklists van Supply Chain Magazine vind je hier.