Mindmap voor Continuous Supply Chain Learning

Mindmap-Levenslang-Supply-Chain-leren

Door grote ontwikkelingen in de wereld en in het vakgebied van supply chain management moet leren als een continu proces worden gezien. Omdat daarnaast elke persoon en organisatie uniek is, wordt het ontwikkelen en implementeren van een effectief leerprogramma nog lastiger. Supply Chain Magazine en adviesbureau Involvation hebben daarom een mindmap voor supply chain learning ontwikkeld met een praktische routebeschrijving en waarschuwende verkeersborden.

Mindmap manual

De militaire wereld kenmerkt de huidige wereld als VUCA: volatiel, onzeker (‘uncertain’), complex en ambigu. Deze snel veranderende onzekere wereld dwingt bedrijven om anders te werken en te leren. De werkplek verandert ook aanzienlijk door de opmars van mobiele apparaten (smart phones, tablets, etc.), social media en de vervaging tussen werk en privé. Daarnaast is ‘gamification’, toepassing van spelvormen, enorm in opkomst, niet alleen als vrijetijdsbesteding, maar ook voor het werk. En aangezien de samenstelling van de werkpopulatie sterk aan het veranderen is, moeten bedrijven hoge eisen stellen aan opleiding en continue vorming: Plan.

Waarom moeten medewerkers eigenlijk leren? Voor eigen ontwikkeling of die van het bedrijf? Per individu kan de motivatie en de mogelijke blokkade om te leren, verschillen. Voor de verschillende bedrijfsafdelingen lopen de leerbehoeften ook uiteen. De afdeling Personeelszaken ziet opleiding en leren als een onderdeel van de hele ‘levenscyclus’ van een employee gedurende het dienstverband, waarbij de kosten en de baten van het leren essentieel zijn. Leren en ontwikkelen vanuit verschillende invalshoeken bekijken, is noodzakelijk om tot de uitwerking van specifieke leertrajecten te komen: Do.

Het ontwerp van een goed leerprogramma begint met het scherp (SMART) definiëren van de leerdoelstellingen, afhankelijk van het leerdomein en de individuele voorkeuren en leerstijlen. Tussen de methodes van leren bestaan verschillen in bereik en intensiteit. Onderzoek en ervaring leert dat ‘blended learning’ de toekomst heeft: 70 procent op de werkvloer, 20 procent met collega’s en 10 procent in een formele leeromgeving. Als iets ervaren wordt en herkenbaar is, beklijft het. Wil het informele leren op de werkplek echter een kans krijgen, dan zal dit moeten worden ondersteund: Check.

Het uiteindelijke doel is een effectief leerprogramma op maat daadwerkelijk te implementeren om de gewenste leerdoelstellingen te bereiken. Wat is hierbij de juiste leerinterventie? Een training, een leerprogramma, een adviestraject of coaching? Voor leren met een hoge impact zijn hulpmiddelen, structuur en feedback nodig. Betrokkenheid verdient aparte aandacht om te zorgen dat medewerkers daadwerkelijk deelnemen aan het leerprogramma. Het meten van de voortgang in het leerproces zorgt ervoor dat het programma de gewenste resultaten oplevert bij medewerkers in hun dagelijkse werk: Act.

Download de mindmap Continuous Supply Chain Learning

Vul hieronder je gegevens in en ontvang direct de mindmap Continuous Supply Chain Learning in je mailbox.

Alle mindmaps van Supply Chain Magazine vind je hier.