Zelfsturende supply chains liggen binnen handbereik

zelfsturende supply chains

Een toekomst met zelfsturende supply chains is dichterbij dan menigeen denkt. En het coronavirus heeft die toekomst alleen maar dichterbij gebracht. Dat blijkt uit het op 23 juni gehouden webinar van Supply Chain Movement in samenwerking met Aera Technology. Auteur Sean Culey: ‘Mensen forecasten niet goed genoeg, analyseren te langzaam en plannen niet vaak genoeg. Als we naar een real-time planning willen, moeten we machines inzetten. Die zijn beter dan wij.’

Door Marcel te Lindert

De disruptie die het coronavirus veroorzaakte, is anders dan eerdere disrupties. Die hadden vrijwel alleen impact op de aanbodzijde, maar het coronavirus heeft ook de vraagzijde van veel ketens volledig ontwricht. ‘Dat blijkt uit onderzoek onder 143 productiebedrijven in Europa. Daaruit blijkt ook dat bedrijven naar aanleiding van de crisis willen investeren in software. Met name in software voor risk management en voor visibility in de supply chain. De coronacrisis fungeert als een katalysator voor de huidige transitie’, stelt Martijn Lofvers, chief trendwatcher van Supply Chain Media.

Lofvers krijgt bijval van Sean Culey, auteur van het boek Transition Point. In dat boek beschrijft de Britse onderzoeker hoe we sinds de uitvinding van de stoommachine vijf golven van creatie en destructie hebben doorlopen. De vijfde golf van computers en internet is bijna voorbij. We staan aan het begin van de zesde golf, die de start van het digitale tijdperk markeert. ‘Op dit moment zien we oude industrieën verdwijnen en nieuwe industrieën ontstaan. Vond je de afgelopen jaren al disruptief? Nou, we staan nog maar aan het begin. We hebben nog zeker een jaar of tien voor de boeg met nog veel meer disruptie.’

Automatisering van de supply chain

Wat we nu tijdens de coronacrisis zien, hadden we volgens Culey zonder het virus ook gezien. Alleen niet zo geconcentreerd in een tijdsbestek van een paar maanden. ‘De coronacrisis maakt duidelijk dat we de wendbaarheid, veerkracht en responsiviteit van onze supply chains moeten vergroten. Nieuwe technologieën als Artificial Intelligence, Internet of Things en robots maken dat mogelijk.’

In het verleden was de automatiseringsgolf in eerste instantie gericht op de fysieke, repeterende taken op de werkvloer. Daarna volgde de automatisering van de kennisgedreven taken op kantoor. Nu komt dat allemaal bij elkaar en staan we aan het begin van de automatisering van de end-to-end supply chain. ‘Als dat lukt, komt die zesde golf pas echt op gang’, verklaart Culey.

Een volledig geautomatiseerde end-to-end supply chain betekent dat ook de planning wordt geautomatiseerd. ‘We krijgen zoveel data en zoveel variabelen dat mensen dat niet meer kunnen bevatten. We forecasten niet goed genoeg, we analyseren te langzaam en we plannen niet vaak genoeg. Als we naar een real-time planning willen, zullen we machines moeten inzetten. Die zijn beter dan wij.’

Gonzalo Benedit van Aera Technology onderschrijft de visie van Culey. ‘De coronacrisis heeft laten zien dat we de grenzen van de menselijke capaciteit hebben bereikt. We moeten vaker, sneller en beter beslissingen nemen. Met andere woorden: we hebben een nieuwe manier van werken, een andere aanpak van beslissingsprocessen nodig.’

Cognitieve automatisering

Op dit moment zijn het nog steeds de mensen in de supply chain die de beslissingen nemen. Daarbij worden ze ondersteund door machines. Aera Technology voorziet een toekomst waarin die machines zelf de beslissingen nemen, geleid door mensen. ‘Die machines vormen het brein en het geheugen van het bedrijf. Dat is wat we cognitieve automatisering noemen’, aldus Benedit.

Aera Technology heeft daarvoor technologie ontwikkeld. Die technologie bestaat uit een softwarelaag die voortdurend data uit onderliggende systemen verzamelt en analyseert. Benedit spreekt over sensing. ‘Dat kan op basis van interne en externe data. Een enkele verkoop van een artikel in een of andere winkel kan al een signaal opleveren. Op basis van al die signalen genereert de software aanbevelingen, niet gehinderd door vooroordelen of restricties. Die aanbevelingen vertalen we vervolgens in concrete acties die automatisch kunnen worden geïnitieerd. Op die manier ontstaat een autonome, zelfsturende supply chain.’

Bestaande processen zoals Sales & Operations Planning blijven van waarde, stelt Benedit. ‘Het blijft altijd nodig om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, maar we moeten dat proces wel op een andere manier inrichten. Waarom blijven we vasthouden aan de maandelijkse cyclus? We moeten niet eens per maand, maar real-time beslissingen nemen.’

Het stuur loslaten

Een zelfsturende supply chain klinkt futuristisch, maar dat valt volgens Benedit in de praktijk wel mee. Aera Technology start elk project met het implementeren van een softwarelaag die data uit onderliggende systemen verzamelt. Machine Learning wordt ingezet om die data op te schonen. ‘Daarvoor hebben we vaak niet meer dan zes tot tien weken nodig. Daarna start de cognitieve fase waarin we starten met het genereren van aanbevelingen op basis van die data. Het brein dat we in de eerste fase hebben geïmplementeerd, kunnen we in deze fase slimmer maken door gebruik te maken van data science, Artificial Intelligence en Machine Learning. Pas als dat werkt, kunnen we voor delen van de operatie het stuur loslaten en toewerken naar een zelfsturende supply chain.’

Maar om het stuur te durven loslaten, is vertrouwen nodig. Kunnen we vertrouwen op technologie die voor veel gebruikers niet meer dan een black box is? ‘Dat is de denkwijze die nog dateert uit de vijfde golf’, legt Culey uit. ‘Tijdens die golf konden mensen alleen vertrouwen op de uitkomst van een systeem als ze begrepen hoe de onderliggende technologie werkte. Maar in deze zesde golf werkt dat niet meer. Daarvoor is de hoeveelheid data en het aantal variabelen te groot. Als de huidige generatie ziet dat de uitkomst van een systeem klopt, ontstaat vanzelf vertrouwen in de technologie.’

Simuleren van disrupties

Een aantal bedrijven boekt al resultaten met de technologie van Aera Technology. Benedit noemt als voorbeeld een bestaande klant die enkele jaren geleden de reis naar een zelfsturende supply chain was gestart. Dat bedrijf werd volledig overvallen voor de coronacrisis. ‘De cognitieve datalaag hadden we al geïmplementeerd. Binnen tien dagen hebben we op basis van die laag een oplossing gerealiseerd waarmee het bedrijf de impact van disrupties kon simuleren. Wat nu als die ene leverancier niet meer kan leveren? Wat zijn dan de gevolgen voor de productie en voor de klanten? Deze oplossing heeft ervoor gezorgd dat alle betrokkenen een eenduidig beeld van de crisis kregen, maar ook dat het bedrijf de beperkte middelen op de juiste manier kon inzetten.’

Benedit roept bedrijven op om eveneens te beginnen aan de reis naar een zelfsturende supply chain. Daarbij is het volgens hem van belang allereerst de belangrijkste uitdagingen in de supply chain in kaart te brengen. Zes maanden na de start van de reis worden de eerste verbeteringen al zichtbaar, verzekert de general manager van Aera Technology in Europa.

Voor iedereen die nog twijfelt, heeft Culey een gedachtenexperiment. ‘Stel dat je helemaal opnieuw mocht beginnen. Zou je dan je operatie op dezelfde manier inrichten als nu of op een totaal andere manier? Kijk dan eens naar de mogelijkheden die de technologie biedt om die operatie op de ideale manier in te richten.’