Studenten doen onderzoek naar begrip control tower

Sinds 2010 schieten allerlei soorten control towers uit de grond. Omdat veel bedrijven op een eigen manier invulling geven aan het begrip control tower, doen een tweetal afstudeerders van Maastricht University in opdracht van Caroz een onderzoek naar de definitie, functionaliteit en uitkomsten van control towers.

Er is al heel wat geschreven en gezegd over control towers. In het onderzoeksrapport ‘Global Supply Chain Control Towers’ van Capgemini uit 2011 komen de verschillende componenten, niveaus, functies, voordelen en implementatiemogelijkheden van control towers aan bod. Twee jaar later gaf Ortec vervolg met een rapport over ‘Transportation Optimization Control Towers’, waarin de focus vooral op het management van transport ligt. Een drietal genoemde functionaliteiten zijn; centraal beschikbare data, real-time inzicht en optimalisatiekansen in het netwerk. Naast enkele andere publicaties in logistieke vakbladen worden control towers bovendien onder de aandacht gebracht tijdens presentaties, workshops en brainstorms.

Geïnspireerd door de vele mogelijkheden geven verschillende marktpartijen invulling aan het control tower-concept. Multinationals zoals Unilever, Dupont en Mondelēz kiezen ervoor om zelf een control tower op te richten terwijl DSM en Superunie bijvoorbeeld samenwerken met een externe partner. Ook de grote logistiek dienstverleners (3PL) zien de toegevoegde waarde en hebben daarom aparte control tower-afdelingen opgericht. IT-providers en consultants spelen handig in op deze trend en verzilveren veelvuldig hun expertise.

Zuivere discussie

In 2015 bracht Supply Chain Magazine de markt voor het eerst in kaart. Toch heerst er nog altijd onduidelijkheid en ontbreekt, zoals bij veel logistieke termen, een uniforme definitie en wetenschappelijke fundering. Aanleiding voor Caroz om samen met Maastricht University en een tweetal afstudeerders de komende tijd onderzoek te doen.

‘We verbinden de wetenschap aan het bedrijfsleven om zo tot een zuivere discussie te komen’, licht Wouter Clermonts, Supply Chain Expert bij Caroz, toe. ‘Vanuit commercieel oogpunt zijn de verschillende concepten en benamingen natuurlijk interessant, maar het maakt de markt niet overzichtelijker. Vraag en aanbod vinden elkaar moeizaam en uiteindelijk hebben alle betrokken partijen daar last van.’

De studenten, Sabine Klesman en Emilio Cherici, zijn reeds begonnen met hun onderzoek. Het eerste deel richt zich hoofdzakelijk op de verkenning van control towers en een juiste plaatsing in de literatuur. Aan bod komen de verschillende componenten, organisatiemodellen en scopes. Om de bevindingen te toetsen, organiseren ze interviews met diverse stakeholders. De tweede fase van het onderzoek focust vooral op de externe control tower-oplossingen waarbij de nadruk ligt op besluitvorming, rolverdeling en functionaliteiten. Opnieuw worden de bevindingen getoetst tijdens interviews, dit keer vanuit het klantperspectief.

‘Continu verbeteren is de vraag stellen waarom we eigenlijk doen wat we doen. De ontbrekende overeenstemming die bestaat in het control tower-concept is een mooie uitdaging om deze “why”-vraag te stellen en te komen tot nieuwe inzichten’, zegt Klesman. ‘Bovendien spelen control towers een cruciale rol in de aansturing van ketensamenwerking’, voegt Cherici hieraan toe. ‘Een gemeenschappelijk inzicht is van groot belang voor de ontwikkeling van het vakgebied.’

Het onderzoek loopt tot en met juli 2016. Wie wil bijdragen aan het succes van dit onderzoek, kan contact opnemen met Sabine (S.Klesman@caroz.com) of Emilio (E.Cherici@caroz.com).