Digitalisering supply chains: voorzichtig schuifelend naar de volgende top

digitalisering supply chains

Wij bevinden ons momenteel in de overgang tussen twee tijdperken. We verlaten het computertijdperk en betreden het digitale tijdperk met Artificial Intelligence als dominante technologie. Tijdens die overgang is voorzichtigheid geboden. We moeten vooruit blijven kijken en voetje voor voetje aftasten waar de grond stabiel is. Een te grote stap naar links of rechts kan fataal zijn.

Door Marcel te Lindert

Tijdens het inNOWvate Supply Chain Event verschijnt op het grote scherm een foto uit 1908 van 5th Avenue in New York. De foto toont een lange stoet paarden en rijtuigen. Op de volgende foto, nog geen vijf jaar later, hebben al die paarden plaatsgemaakt voor auto’s. Sean Culey laat met de foto zien dat we niet voor het eerst een tijd van snelle veranderingen doormaken. ‘Maar wat deze tijd anders maakt, is de disruptieve kracht van de technologieën die de aanzet geven tot deze veranderingen’, stelt de auteur van het boek ‘Transition Point’ in zijn keynote op het evenement.

‘Die disruptieve kracht zit in het feit dat we nu machines hebben die niet alleen banen vervangen, maar ook typisch menselijke competenties. Daarnaast zorgen globalisering en digitalisering ervoor dat die veranderingen meer dan in het verleden worden verspreid over verschillende continenten en sectoren. Ze gaan zo snel dat mensen maar beperkt de tijd hebben om zich aan te passen en te herscholen. Denk aan een vrachtwagenchauffeur van middelbare leeftijd wiens baan op termijn overbodig wordt door de opkomst van autonome vrachtauto’s. Voor iemand die in één vak is opgeleid en nog twintig jaar moet tot aan zijn pensioen, zal het lastig zijn om zijn loopbaan te veranderen. Dat maakt mensen boos op een wereld waarin ze dachten het spel volgens de regels te spelen om vervolgens te ontdekken dat die regels zijn veranderd.’

Terugkerend patroon

In zijn boek maakt Culey duidelijk dat deze tijden van snelle veranderingen onderdeel zijn van een terugkerend patroon. Dat patroon bestaat uit opeenvolgende golven van hoog- en laagconjunctuur die genoemd zijn naar de Russische econoom Nikolai Kondratieff. Elke golf start met een periode van innovatie waarin grote nieuwe technologieën het levenslicht zien, vaak op terreinen als energievoorziening, communicatie en transport. Die technologieën luiden een periode van groei in waarin nieuwe bedrijfstakken rondom deze nieuwe technologieën ontstaan en oude bedrijven met oude technologieën verdwijnen. Als de nieuwe technologieën gemeengoed worden, neemt de groei af en neemt de concurrentie toe. Dit is de tijd waarin de focus verschuift van innovatie naar efficiëntie en concurrentie op kosten.

Uiteindelijk verschuiven investeringen naar meer opwindende terreinen zoals die van risicovolle financiële producten. De vraag vlakt af en de mogelijkheden voor kostenbesparingen raken uitgeput. De markt klapt in elkaar, wat gepaard gaat met faillissementen en ontslagen. Dat schept weer ruimte voor nieuwe uitvindingen, nieuwe wetenschappelijke doorbraken en uiteindelijk een nieuwe golf. ‘De impact van elke nieuwe golf is groter dan die van de vorige golven. Allereerst wordt de tijd tussen twee opeenvolgende golven telkens kleiner. Tegelijkertijd neemt het aantal innovaties per golf toe, terwijl die innovaties zich sneller en over grotere afstanden verspreiden dan voorheen’, verklaart Culey op basis van vijf jaar onderzoek.

Digitaal tijdperk

De kredietcrisis markeerde het einde van de vijfde golf, het tijdperk van computers en internet. We staan nu op het startpunt van een nieuwe golf – de zesde – en een nieuw tijdperk. Een digitaal tijdperk met Artificial Intelligence en robotica als dominante technologieën. Deze overgang gaat gepaard met een fundamentele verandering van paradigma. ‘Tot nu toe lag de macht altijd bij de bedrijven die bepaalden welke producten ze maakten, waar ze die verkochten en hoe ze die moesten vermarkten. Denk aan traditionele televisiemaatschappijen die vooraf vaststellen welk programma op welk moment via welke zender wordt aangeboden. Maar nu ontstaat een Netflix-generatie met mensen die zelf beslissen wat, waar, wanneer en hoe zij kijken.’ … … …

digitalisering supply chainsMeer lezen?

Lees nu het complete interview digitaal>>

of

kies voor één van onze abonnementen >>

Dit artikel is eerder gepubliceerd in Supply Chain Magazine 4 – 2019.