Zeeman maakt productielocaties openbaar

Zeeman maakt productielocaties openbaar

Winkelketen Zeeman is overgegaan tot bekendmaking van zijn productielocaties. De lijst is online gepubliceerd, tegelijk met het MVO-jaarverslag over 2018. Hierin wordt openheid gegeven over de voortgang van het beleid wat betreft maatschappelijk verantwoord ondernemen en worden ook de ambities voor 2019 gemeld.

Op de website van Zeeman is voortaan een wereldkaart te vinden waarop de leveranciers worden getoond. Onder andere naam, adres, type fabriek en aantal medewerkers worden daarbij vermeld. ‘We willen graag transparant zijn over waar onze producten worden gemaakt’, zegt Arnoud van Vliet, manager MVO & Kwaliteit bij Zeeman. ‘Al jarenlang zijn we open over de manier waarop wij produceren, maar waren we wat terughoudend in het delen van de locaties vanwege de concurrentiegevoeligheid. We hebben immers lang geïnvesteerd in goede relaties.’

In gesprekken met ngo’s als Schone Kleren Campagne is het bedrijf nu echter tot nieuwe inzichten gekomen, meldt Van Vliet. ‘Waar we via het textielconvenant onze productielocaties al in een geaggregeerde lijst hadden laten opnemen, gaan we vanaf heden over tot volledige transparantie middels publicatie op onze eigen website.’ Met die bekendmaking zet Zeeman een belangrijke stap op weg naar meer transparantie, beaamt ook Suzan Cornelissen van Schone Kleren Campagne. ‘Het wordt nu voor onszelf, maar ook voor lokale ngo’s en vakbonden, gemakkelijker om Zeeman aan te spreken als er misstanden zijn in deze fabrieken en hierover in gesprek te gaan.’

Ketentransparantie als basisprincipe

Zeeman doet al jarenlang verslag van zijn MVO-beleid. ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen maakt sinds de oprichting van Zeeman in 1967 deel uit van onze manier van werken. Wij noemen dit zuinig, in de dubbele betekenis: kostenbewust en zorgzaam. Zorgvuldig omgaan met mens, milieu, maatschappij en middelen’, aldus CEO Erik-Jan Mares. ‘We willen open en transparant zijn over alles wat we doen; zowel over dingen die goed gaan, als over dilemma’s die er spelen. Ketentransparantie is wat ons betreft één van de basisprincipes van maatschappelijk verantwoord ondernemen.’

In het MVO-jaarverslag over 2017 deelde Zeeman voor het eerst de resultaten van de audits die door een onafhankelijke partij werden uitgevoerd bij fabrikanten in het Verre Oosten en Turkije. De 67 verbeterpunten die toen aan het licht kwamen, zijn inmiddels samen met de leveranciers opgelost. Het grootste deel van de toen geconstateerde punten ging over lonen en werktijden; tijdens audits waren niet altijd de juiste loon- en/of presentielijsten aanwezig, waardoor loonuitbetalingen en werktijden niet konden worden geverifieerd.

Verbeteren van fabrieken continu proces

Het uitvoeren van audits en daarmee het verbeteren van fabrieken is een continu proces. In 2018 zijn er weer 41 audits uitgevoerd in opdracht van Zeeman. Tijdens iedere audit wordt een fabriek op 252 punten gecheckt; in totaal dus 10.332 punten. Hierbij zijn 72 verbeterpunten geconstateerd. Dat dit er meer zijn dan een jaar eerder, is te verklaren doordat er met de in 2018 gecontroleerde fabrieken relatief kort wordt samengewerkt. Inmiddels zijn er volgens Zeeman 54 punten gecorrigeerd.