Meeste bedrijven missen transparantie in ESG-data van leveranciers

ESG

Bedrijven hebben last van flinke blinde vlekken in hun supply chains op het gebied van ESG (Environmental, Social and Governance). Dat maakt het ook onmogelijk hun doelstellingen op dat vlak te bereiken. 73 procent van de bedrijven weet bijvoorbeeld niet of hun naaste partners in de toeleveringsketen voldoen aan de ESG-normen, inclusief die van henzelf. Dat blijkt uit onderzoek van business spend management-platform Coupa.

Uit het rapport ‘How to mitigate ESG risk in your supply chain’ blijkt dat 57 procent van deze bedrijven van mening is dat hun vermogen om leveranciersrisico’s en naleving van de normen te beoordelen, moet worden verbeterd. 6 procent is hier echter helemaal niet toe in staat. Bovendien geeft slechts 37 procent van de grote ondernemingen aan over een goed risicobeheersysteem te beschikken voor het waarborgen van de ecologische en sociale integriteit van hun supply chain.

‘Zelfs met de beste wil van de wereld kan een bedrijf zijn ESG-doelstellingen niet volledig realiseren en het verschil maken als het niet beschikt over nauwkeurige en actuele data om besluiten te nemen’, aldus Donna Wilczek, senior vice president product innovation and strategy bij Coupa.

Gebrek aan data-uitwisseling

De helft van de bedrijven (49%) geeft een gebrek aan data-uitwisseling aan als belangrijkste obstakel om de ESG-acties van leveranciers goed te kunnen beoordelen. Andere redenen waarom het misgaat, zijn de afhankelijkheid van technologie die niet is ontworpen voor de naleving van ESG-normen (35%) en het niet naleven van ESG door andere afdelingen binnen het bedrijf (20%). Zo waren er gevallen waarin inkoopteams zaken deden met niet-goedgekeurde leveranciers.

Volgens het rapport wordt de ontoegankelijkheid tot data nog verergerd door een gebrek aan flexibiliteit bij het vervangen van leveranciers. Hoewel 95 procent van de ondervraagde bedrijven aangeeft dat het belangrijk is om leveranciers die niet op één lijn liggen met hun ESG-waarden snel te kunnen vervangen, geeft 42 procent aan dat vervanging hen een paar maanden of langer zou kosten, áls ze er al toe in staat zijn. Slechts 16 procent zegt zich binnen een paar dagen aan te kunnen passen.

Supply chain visibility software

Steve Banker, vice president of supply chain services bij ARC Advisory Group: ‘Hoewel velen nog aan het begin van hun reis zijn op weg naar net zero-doelstellingen, is het duidelijk dat snellere toegang tot leveranciersinformatie kan bijdragen aan supply chain planning en bedrijven helpt beter te reageren wanneer zich verstoringen voordoen. Met de uitwisseling van data kunnen organisaties met vertrouwen keuzes maken die de kosten, de CO2-uitstoot en de risico’s verminderen.’

Ook is Banker van mening dat wanneer bedrijven hun ESG-strategie en bedrijfsdoelstelling echt willen operationaliseren, ze supply chain visibility software nodig hebben die inkopers en leveranciers in staat stelt gezamenlijk op te trekken en gegevens uit te wisselen. Aan het Coupa-onderzoek werkten 800 leidinggevenden mee van bedrijven met meer dan 1000 werknemers in Australië, Frankrijk, Duitsland, Singapore, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.