Whitepaper: Transitie naar een duurzamere supply chain

Descartes NL blok

Vanaf 1 januari 2024 zijn grote bedrijven in Europa verplicht de emissies van transport te rapporteren, inclusief bedrijven die transport uitbesteden. Bedrijven moeten rapporteren over CO2-, CH4- en N2O-emissies, van Scope 1- tot en met Scope 3-emissies, upstream en downstream. Vanaf 1 januari 2025 geldt dezelfde regel voor kleinere bedrijven. Sancties voor bedrijven die niet voldoen aan de nieuwe regelgeving kunnen oplopen tot 5 procent van de jaaromzet.

Meten is weten is daarom essentieel voor bedrijven om hun duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. Een TMS kan hierbij helpen, aangezien het het verwerken en hergebruiken van gegevens uit de transportketen eenvoudiger maakt. Dit is nodig om emissiedata uit de supply chain goed op te slaan, te verwerken en om te zetten in duidelijke rapportages. Bedrijven die grondig aan de slag gaan met duurzaamheid, kunnen kansen vinden in deze transitie.

Voldoen aan de nieuwe regelgeving is niet facultatief. Sterker, de sancties voor bedrijven die niet tijdig handelen, kunnen behoorlijk in de papieren lopen. De ‘straffen’ starten met een publieke melding en gaan over naar het verplicht aanpassen/rapporteren. Het is dus zaak goed te bekijken wat de regels voor uw bedrijf zijn en de stappen in kaart te brengen. Het whitepaper kan u daarbij helpen.

In het whitepaper leggen we de volgende zaken uit:
• Welke regelgeving komt er op bedrijven af?
• Waarom is een TMS belangrijk voor het rapporteren van emissies?
• Hoe helpt een TMS bij het voldoen aan duurzaamheidswensen?
• Zo kom je tot de beste keuze

Download nu het whitepaper van Descartes om zeker te zijn dat uw organisatie op tijd klaar is!

Alle whitepapers van Supply Chain Magazine vind je hier