Whitepaper: De vier focuspunten om maximaal te profiteren van een TMS

Descartes afbeelding whitepaper TMS

Een transportmanagementsysteem (TMS) is dé manier om grip op de logistieke keten te houden. De software geeft inzicht in transportstromen, in verwachte aankomstmomenten, in vervoersprestaties en in logistieke kosten. Daarnaast bieden uitgebreidere versies van TMS-applicaties gebruikers de mogelijkheid om facturen automatisch te controleren, boekingshandelingen te automatiseren, samen te werken met leveranciers en zicht te houden op het naleven van commerciële afspraken tussen alle stakeholders binnen de keten. Een TMS is de basis voor verladers en logistiek dienstverleners bij het managen van de goederenbewegingen in de keten met behulp van verschillende modaliteiten.

Wie als onderneming overweegt om in een TMS te investeren of een bestaand pakket te vervangen, zou de focus daarbij moeten leggen op vier aspecten. Daarmee zijn de belangrijkste uitdagingen van nu en de nabije toekomst te tackelen. Deze vier aspecten zijn:
1. Transport pricing & allocation
2. Visibility
3. Sustainability
4. Execution efficiency & collaboration

1. Transport pricing & allocation

Inzicht in tarieven binnen de transportsector maakt zakendoen eenvoudiger en effectiever. Hoe meer data er beschikbaar zijn, des te meer inzicht er ontstaat in waarop je als verlader je tarieven kunt baseren. Er is een enorme behoefte aan transparantie binnen de keten, maar niet iedereen wil die verschaffen. Met een TMS neem je als verlader het heft in eigen hand. Het toenemende inzicht en de mogelijkheden van pre-billing en invoice-control zorgen voor meer interactie met ketenpartners. Een modern TMS staat jou als verlader toe om op basis van vooraf ingestelde parameters de factuurcontrole geautomatiseerd te laten verlopen. Is de controle akkoord, dan volgt automatisch de betaling. De pre-billing-functie in een TMS geeft grip. Pre-billing maakt een einde aan onnodige discussies en het opstellen van creditnota’s.

2. Visibility

Real-time visibility is, zeker binnen bepaalde transportmodi, bijna de norm. Maar een TMS doet meer, zoals het leveren van een betere controle en service door middel van real-time tracking en ETA’s voor alle transportmodi over de grenzen heen. Daarnaast levert het een control tower view over de supply chain-activiteiten heen. Van inkooporder tot leveringsbewijs, er ontstaat real-time visibility voor eindklanten, terwijl het ook helpt de controle over transportactiviteiten en -kosten te verbeteren. Tenslotte levert een TMS een geïntegreerd overzicht van transport, inventaris, douane-statussen en prestaties van vervoerders/leveranciers.

3. Sustainability

Wie succesvol wil zijn met het onderwerp sustainability, moet data eenvoudig kunnen uitwisselen met ketenpartners. Bij het selecteren van een logistiek dienstverlener kun je als verlader of logistiek dienstverlener CO2-data over ritten opvragen. Het uitwisselen van data met ketenpartners kan ook leiden tot betere voorspellingen over de uitstoot van een bepaalde rit of het totaal aan ritten dat met een vervoerder is overeengekomen. Gebeurt het uitwisselen van deze data digitaal, dan helpt dat bij het reduceren van papieren documenten.

4. Execution efficiency & collaboration

Beschik je over een TMS dat eenvoudig te koppelen is met systemen van vervoerders, dan is dat een grote plus. Transporteurs kunnen deze data geautomatiseerd overnemen. Dat leidt tot minder handmatig werk en een kleinere kans op het maken van fouten. Opdrachtbevestigingen inclusief de administratieve handelingen erna verlopen eveneens geautomatiseerd. Sommige toeleveranciers voeren data, direct of via een portal, in het TMS van een verlader in. Daarmee staan alle data bij elkaar. Het is een voorbeeld van een samenwerking waar een TMS een belangrijke rol in speelt. Deze rol kan het TMS ook spelen bij execution-, pre-shipment- of planningactiviteiten. In het TMS is precies aan te geven wie wat mag doen. De wens van de klant zou bepalend moeten zijn voor de mogelijkheden die het TMS de verschillende ketenpartners geeft.

Download nu het whitepaper van Descartes Systems Group!

Alle whitepapers van Supply Chain Magazine vind je hier