Verzakking Duits spoor drama voor vervoerders

goederenvervoer per spoor

Het goederenvervoer per spoor tussen Nederland en Zwitserland ligt al geruime tijd vrijwel stil door problemen in Zuid-Duitsland. Door bouwwerkzaamheden bij Rastatt is daar de bodem onder het spoor weggezakt, meldt het FD op 18 augustus 2017.

De stremming van het spoorgoederenvervoer levert volgens branche-organisatie RailGood de Nederlandse vervoerders zo’n 10 miljoen euro schade per dag op. Ook het Havenbedrijf Rotterdam wordt erdoor geraakt.

De blokkade is waarschijnlijk pas volgende maand opgelost. De Rotter-damse haven en de spoorbranche vinden dat echter ‘onacceptabel’. Zij eisen van de verantwoordelijke railbeheerders dat er een snel en doel-treffend noodplan komt.

Normaalgesproken zijn er voor het spoorgoederenvervoer altijd uitwijkmogelijkheden in Duitsland beschikbaar, maar die zijn door werkzaamheden momenteel ook niet te gebruiken. Rijden via Frankrijk is volgens RailGood eveneens geen optie.