The Blue Connection: tool voor circulaire businesstransformatie

The Blue Connection

Met The Blue Connection-businesssimulatie van Inchainge wordt duidelijk dat strategie en samenwerking zorgen voor een succesvolle transformatie naar een circulaire supply chain. Inchainge speelt met haar strategy game in op de trend dat steeds meer bedrijven in de transitie zitten van een lineair naar een circulair businessmodel.

Door Marysa Vos

Inchainge ontwikkelt en vermarkt simulaties en leerprogramma’s in supply chain management en supply chain finance. Wanneer je als bedrijf aan de vooravond staat van een transformatie, is het niet altijd voldoende om mensen simpelweg te vertellen wat er moet gebeuren of veranderen. Naast de al eerder ontwikkelde simulaties voor management- en finance-afdelingen, wordt The Blue Connection-businesssimulatie ingezet om mensen de transformatie naar een circulair businessmodel te laten ervaren.

Het hoofdthema in de simulatie is circulaire economie. ‘Vanuit de supply chain gekeken is dat een enorm interessant thema, omdat het daar nog erg onderbelicht is’, zegt Egge Haak, partner van Inchainge en Involvation. ‘Veel bedrijven zijn al begonnen met circulair inkopen, maar in feite wordt daarmee het probleem doorgeschoven naar de leverancier. Als bedrijf moet je zelf circulair worden, zodat je niet langer afhankelijk bent van de eindige grondstoffen van de aarde’, stelt Haak.

Het doel van de strategy game is dan ook het transformeren van een bedrijf vanuit een lineaire supply chain naar een circulaire supply chain. In The Blue Connection moet een team met rollen in sales, inkoop, supply chain en finance een virtueel bedrijf besturen en managen. Die vier rollen moeten de waardeketen zien te optimaliseren en circulair maken.

Strategisch en tactisch

Tijdens het spelen van de strategy game zijn er meerdere rondes waarbij iedere ronde een jaar voorstelt en de genomen beslissingen per rol de uitkomst bepalen. ‘De strategische laag in de game geeft richting aan het bedrijf en stuurt tegelijkertijd de tactische beslissingen die teams nemen’, legt Haak uit. Er zijn meerdere uitkomsten mogelijk in de simulatie, waarbij gebrek aan samenwerking en afstemming een transformatie zal doen mislukken. ‘Wanneer je de gekozen strategie op een consistente manier uitvoert en implementeert op tactisch niveau, dan pas kun je succesvol worden als bedrijf.’

Adoptiematrix voor innovaties

Om inzicht te geven in de complexiteit van de gebruikte technologische mogelijkheden en anderzijds weer te geven wat de mate van verandering van werkzaamheden is door de inzet van de businesssimulatietool van Inchainge, is The Blue Connection gepositioneerd in de adoptiematrix voor innovaties. Hoe lager een tool of technologie scoort, hoe eenvoudiger deze door bedrijven te adopteren en integreren is. Ook het omgekeerde geldt echter: wanneer een bedrijf een product of dienst ontwikkelt dat hoog scoort op technologische complexiteit en dat veel verandering van de dagelijkse werkzaamheden vereist, zal de adoptie lastiger zijn. Tools en technologieën die hoog scoren op complexiteit, moeten hun toepasbaarheid vaak nog bewijzen. Een voorbeeld daarvan is een technologie als blockchain.

The Blue Connection in de matrix

Inchainge maakt gebruik van de simulatie-engine van de eerder ontwikkelde simulaties. De beslissingen die in The Blue Connection moeten worden genomen, zijn echter compleet nieuw en gefocust op het thema circulaire economie. Bij de businesssimulatie draait het vooral om het samenwerken en maken van beslissingen. Daarom scoort de businesssimulatie laag op technologische complexiteit. In de game zijn trends vanuit de markt opgenomen die de transitie naar circulaire businessmodellen beïnvloeden en versterken. De game laat deelnemers op een lerende wijze de transformatie naar een circulair businessmodel ervaren. Juist daardoor ontstaat er binnen verschillende teams en afdelingen onderling begrip en kennis over de benodigde veranderingen om een dergelijke transitie te laten slagen. Het inzicht in de mate van verandering van de werkzaamheden wordt door de simulatie inzichtelijk en de doorvoering ervan op de werkvloer gestimuleerd. The Blue Connection-businesssimulatie wordt daarom midden onderin de matrix geplaatst.

The Blue Connection business simulatie innovatiematrix