Tool voor supply chain-modellering

supply chain-modellering

De Experience Workshop ‘Netwerkmodellering in drie uur’ van Argusi geeft professionals inzicht in wat er belangrijk is bij het ontwerpen van een supply chain-netwerk en de vele afwegingen die modelleringssoftware maakt. Tijdens deze workshop leren de deelnemers door middel van serious gaming. In teams spelen zij onder begeleiding van experts de Network Design Game. Met haar tool in spelvorm speelt Argusi in op de trend dat steeds meer bedrijven beslissingen niet langer op basis van onderbuikgevoel willen maken en overstappen op datagedreven besluitvorming.

Door Marysa Vos

Bij het ontwerpen van een supply chain-netwerk moet je als bedrijf rekening houden met veel locatie-elementen. Denk daarbij aan transportmogelijkheden en kosten van de productie- en distributiecentra naar de afzetmarkt, service-eisen van de verschillende klantgroepen, voorraadstrategie (PTO, MTO, MTS) per productgroep en zaken als het arbeidsaanbod en stimuleringsmaatregelen van de overheid. Wanneer deze elementen zijn geanalyseerd, is het mogelijk om modellen te creëren die inzicht geven in de keuzes die moeten worden gemaakt. Met de data die je als bedrijf hebt, kun je overwogen beslissingen nemen aan de hand van algoritmen en modelleringssoftware.

Veel bedrijven nemen echter nog vaak beslissingen op basis van onderbuikgevoel, omdat zij het lastig vinden te doorgronden wat de mogelijkheden van dergelijke modelleringssoftware zijn. De Experience Workshop van Argusi helpt professionals te ervaren hoe modellering kan worden toegepast en welke complexiteit er in mee te nemen is. ‘Voor bedrijven met een distributienetwerk of bedrijven die deze willen opzetten, helpt de workshop om intern draagvlak te creëren en geeft het inzicht in de meerwaarde van zulke modelleringssoftware’, stelt Menno Rustenburg, Senior Supply Chain Analyst bij Argusi.

Modelleren en evalueren

Tijdens de iteratieve workshop van Argusi leren professionals hoe je een supply chain-netwerk kunt modelleren en evalueren. Aan de hand van een online kaart richten de deelnemers zelf een netwerk in, waarbij met zo min mogelijk distributiecentra minimaal 95 procent van de klanten binnen acht uur moet kunnen worden bereikt. ‘Doordat je met distributiecentra kunt schuiven, ervaar je welke afwegingen tussen locatie-, transport- en servicekosten van invloed zijn op de supply chain’, legt Rustenburg uit. Tijdens de workshop krijgen deelnemers gevoel bij de diverse afwegingen en de impact daarvan op de voorraadkosten, transportkosten, warehousekosten en op het servicelevel. ‘Door deze workshop te doen met werknemers creëer je intern begrip en een beter besef van wat je als bedrijf kunt met netwerkmodelleringssoftware’, aldus Rustenburg.

Adoptiematrix

Om inzicht te geven in de complexiteit van de gebruikte technologische mogelijkheden en anderzijds weer te geven wat de mate van verandering van werkzaamheden door deelname aan de workshop netwerkmodellering van Argusi is, is deze gepositioneerd in de adoptiematrix voor innovaties. Hoe lager een tool of technologie scoort, hoe eenvoudiger deze door bedrijven is te adopteren en te integreren. Ook het omgekeerde geldt echter: wanneer een bedrijf een product of dienst ontwikkelt dat hoog scoort op technologische complexiteit en dat veel verandering van de dagelijkse werkzaamheden vereist, zal de adoptie lastiger zijn. Tools en technologieën die hoog scoren op complexiteit moeten hun toepasbaarheid vaak nog bewijzen. Een voorbeeld daarvan is een technologie als blockchain.

Workshop in de matrix

supply chain-modelleringArgusi maakt gebruik van een online game en simuleert een supply chain-netwerk. De beslissingen die in de workshop netwerkmodellering worden genomen, beïnvloeden de verhouding tussen kosten en service. Na iedere beslissing krijgen deelnemers automatisch feedback op hun acties en het effect daarvan op het serviceniveau. Bij de workshop draait het vooral om het samenwerken en maken van beslissingen over de inrichting van het digitale supply chain-netwerk. Daarom scoort de workshop netwerkmodellering laag op technologische complexiteit.

In de iteratieve workshop zijn echter afwegingen opgenomen die geavanceerde modelleringssoftware ook maakt. In feite geeft de workshop een kijkje onder de motorkap. Juist daardoor ontstaat er bij deelnemers bewustwording en begrip voor de mogelijkheden van dergelijke modelleringssoftware. Door kennis te hebben over netwerkmodellering weten medewerkers beter wat ze ermee kunnen en worden ze geïnspireerd om er mee verder te gaan. Met inzicht in netwerkmodellering en de mogelijkheden van geavanceerde software daarvoor zal de kijk op de huidige werkzaamheden op de werkvloer veranderen van onbegrip naar begrip en kennis. De doorvoering van netwerkmodellering op de werkvloer wordt gestimuleerd. De workshop netwerkmodellering wordt daarom midden onderin de matrix geplaatst.