Technologie voor strategische benchmarking

voorraad

Met de technologie van Solventure is het voor bedrijven mogelijk om een strategiegedreven Sales & Operations Planning (S&OP) te bereiken. Solventure speelt met haar gepatenteerde technologie in op de behoefte van bedrijven om financieel hard te kunnen maken welke beslissingen er moeten worden genomen aan de hand van de gekozen strategie om een optimaal rendement te genereren.

Door Marysa Vos

Veel bedrijven benchmarken momenteel al, maar daarin worden fouten gemaakt, volgens Solventure. Zo kijken bedrijven maar naar één KPI, willen ze altijd best-in-class zijn en houden ze geen rekening met de gekozen strategie. Bedrijven kijken bijvoorbeeld vooral naar de hoeveelheid voorraad die ze nodig hebben. Met strategische benchmarking wordt deze vraag op twee manieren beantwoord: enerzijds door te kijken naar de concurrenten en ‘the-best-in-class’, anderzijds door te kijken naar de strategie die het bedrijf heeft en de targets die daarbij passen. Als voorbeeld haalt Bram de Smet (foto), CEO van Solventure, Aldi en Albert Heijn aan. Hij maakt duidelijk dat het aantal artikelen in de winkel én de voorraad die de bedrijven hebben te maken heeft met de gekozen strategie. ‘Aldi hanteert een strategie voor de laagste prijs en laagste kosten, terwijl Albert Heijn inzet op totaalaanbod en service. Het is dan snel duidelijk dat Aldi minder voorraden nodig heeft omdat zij minder artikelen in de winkels hebben liggen’, legt De Smet uit.

Stuurvariabelen

‘Beslissingen over de hoogte van de voorraad, wat er moet worden getransporteerd of opgeslagen en hoeveel er moet worden geproduceerd, zijn stuurvariabelen in de keten en hebben direct impact op het rendement’, legt Michel van Buren, eigenaar van Solventure, uit. Opnieuw worden Aldi en Albert Heijn als voorbeelden aangehaald. ‘Niet alleen zijn de voorraden bij Aldi lager dan bij Albert Heijn, ook de marges zullen lager uitvallen doordat Aldi de laagste prijs hanteert. Toch hoeft dit niet per definitie negatief uit te pakken voor Albert Heijn’, stelt Van Buren. De Smet vult hem daarin aan: ‘Albert Heijn heeft dan wel meer geld in voorraden zitten; als de strategie goed is uitgevoerd, zal de consument daar ook een premium voor betalen.’

Door de marges, de voorraden én de gehanteerde strategie te combineren, kan er worden bepaald binnen welke markt een bedrijf valt en welke spelers directe concurrenten zijn. Wanneer bedrijven daarin ook eigen data per businessunit uploaden, is het rendement van a tot z te berekenen en te zien hoe deze unit zich verhoudt tot die van concurrenten. In een notendop zorgt de technologie voor strategische benchmarking ervoor dat de strategie en de diverse KPI’s van een bedrijf worden verbonden, wat het maken van de juiste beslissingen op S&OP-gebied vereenvoudigt.

Adoptiematrix voor innovaties

Om inzicht te geven in de complexiteit van de gebruikte technologische mogelijkheden en anderzijds weer te geven wat de mate van verandering van werkzaamheden is door de strategische benchmarkingtechnologie van Solventure, is deze gepositioneerd in de adoptiematrix voor innovaties. Hoe lager een tool of technologie scoort, hoe eenvoudiger bedrijven deze kunnen adopteren en integreren in hun business. Maar ook het omgekeerde geldt. Wanneer een bedrijf een product (of dienst) ontwikkelt dat hoog scoort op technologische complexiteit en dat veel verandering van de dagelijkse werkzaamheden vereist, zal de adoptie lastiger zijn. Tools en technologieën die hoog scoren op complexiteit, moeten hun toepasbaarheid vaak nog bewijzen. Een voorbeeld daarvan is een technologie als blockchain.

De technologie in de matrix

strategische benchmarkingSolventure maakt gebruik van technologische mogelijkheden door bedrijven in staat te stellen zelf eigen data van verschillende businessunits te laden in de technologie. Dit leidt ertoe dat bedrijven met accurate data kunnen zien hoe zij ervoor staan ten opzichte van hun concurrenten. De hoeveelheid businessunits van bedrijven en de diverse vlakken waarop bedrijven worden gebenchmarkt, maakt de technologie echter wat complex. Toch is het gebruik van de technologie na de implementatie van S&OP redelijk eenvoudig. Ook zorgt de technologie ervoor dat bedrijven aan de hand van de gekozen strategie onderbouwde beslissingen op S&OP-gebied kunnen maken. Dit vereist echter wel van de CEO, CFO, VP Supply Chain en de overige werknemers op de werkvloer dat zij de nieuwe realiteit snappen. Wanneer zij de strategie in acht nemen tijdens planbeslissingen kunnen valkuilen als het inzetten op het best-in-class zijn van een enkele KPI worden voorkomen. Door de verantwoordelijkheid die bij de medewerkers ligt om daadwerkelijk een strategiegedreven S&OP te bereiken, wordt de technologie rechts in de matrix geplaatst.