Stel uw supply chain-netwerk ter discussie

netwerk

‘Flexible’, ‘agile’, ‘responsive’; we worden al lang met dergelijke termen om de oren geslagen. Maar de laatste twee jaar is er echt geen ontkomen meer aan, met dank aan onder anderen Donald Trump en Boris Johnson. Of het nu de handelsoorlog tussen de VS en China of de brexit is, je dient je constant aan te passen aan steeds veranderende en meer veeleisende markten.

Door Pieter Bauwens

Is het beter om een nieuw distributiecentrum in het VK op te zetten? Dien ik mijn productie te verhuizen naar de VS? Heb ik de juiste capaciteit in mijn distributiecentra? Welke technologie moet in welke fabriek aanwezig zijn, en met welke capaciteit? Op welke manier kan ik de flexibiliteit in mijn netwerk verhogen, het risico beperken, en wat kost dat? Vragen die je je nu als supply chain professional frequent moet stellen. Het is niet enkel de geopolitiek die noopt tot het aanpassen van ons netwerk, maar ook de globalisering van vraag en aanbod; de steeds veranderende kosten van arbeid, transport en grondstoffen; de schommelingen in de kosten van toeleveranciers.

De beslissingen die je moet nemen, worden complexer en volgen elkaar steeds sneller op. Daarom is het noodzakelijk geworden om snel mogelijke veranderingen in je netwerk te kunnen evalueren. Het gaat over allemaal belangrijke keuzes die gemaakt dienen te worden en die uiteindelijk bijna 80 procent van je supply chain-kosten beïnvloeden.

Zorg dat je naast de strategische vragen rond infrastructuur ook in staat bent meer tactische vragen te beantwoorden. Vragen die typisch een executive S&OP ondersteunen. Hierin worden dan scenario’s geanalyseerd als: wat is de meest gunstige route van productie naar de klant? Welke klantensegmenten belever ik met prioriteit? Hoeveel – en waar – moet ik in voorraad investeren om te voldoen aan de service-eisen van elk van mijn segmenten? Wat is de CO2-voetafdruk van mijn huidige netwerk en hoe kan ik dat verder verlagen? Wat kost het om het serviceniveau aan te passen?

Vier kritische succesfactoren

De tools voor netwerkoptimalisatie zijn inmiddels beschikbaar, maar nog maar weinig bedrijven zijn in staat om hun netwerk op tijd en correct aan de omstandigheden aan te passen. Om dit te doen hou je rekening met vier kritische succesfactoren. Ten eerste: bouw een ‘digital twin’ (een digitale kopie) van je supply chain-netwerk. Dit is noodzakelijk om voldoende vertrouwen te krijgen in de aanbevelingen van netwerkanalyses, zodat het management in staat is om beslissingen met significante CAPEX-implicaties te nemen. We spreken van ‘investment grade modeling’. Aggregeer je vraag, producten en klanten op een niveau dat toelaat voldoende snel te simuleren en toch het detail heeft om de gewenste vragen te beantwoorden. Investeer in het opzoeken van correcte kosten. Vooral transportkosten zijn belangrijk – die maken dikwijls driekwart van de totale ‘cost in play’ uit wanneer het een distributiestudie betreft. Besteed ook aandacht aan het verzamelen van betrouwbare modeldata (onder andere kosten en doorlooptijden) voor de lijnen en locaties waar je vandaag geen activiteiten hebt, maar die je wel wilt beschouwen in toekomstige scenario’s. Voorzie zeker ook sensitiviteitanalyses, zodat je kunt nakijken of het resultaat van je oefening niet verandert als er zich een relatief kleine wijziging voordoet in de vraag- of kostenstructuur.

Ten tweede: evalueer je netwerkmodel vaak. Bedrijven die maar eens in de twee à drie jaar netwerkstudies uitvoeren, laten typisch 20 procent van de mogelijkheden voor kostenoptimalisatie liggen. Zorg dus dat je niet elke keer ad hoc aan de slag moet om gegevens te verzamelen en het model op te bouwen, maar werk aan de optimalisatie op een meer permanente basis. Op die manier behoud je de kennis, en kun je ook veel sneller en kwalitatiever beslissingen nemen rond tactische en strategische gebeurtenissen als evaluatie van nieuwe leveranciers, het efficiënt beleveren van nieuwe klanten, fusies en overnames, of introductie van nieuwe producten.

Netwerkmodel niet te veel beperken

Ten derde: beperk je netwerkmodel niet te veel. Zorg ervoor dat je model voldoende in staat is om verschillende opties te evalueren, aangezien dit anders ten koste zal gaan van je besparingspotentieel. Bijvoorbeeld: import versus lokale aankoop, vaste versus variabele productiekosten, capaciteit van fabrieken, flexibiliteit van fabrieken rond technologie, wijzigingen van consolidatiepunten in de distributie, openen versus sluiten van distributiecentra, product- en klantsegmentatie of synergieën tussen businessunits.

Ten vierde: bouw een team van netwerkanalisten. Dit is nodig voor het efficiënt verzamelen van data en het maken van aannames. Het team dient te beschikken over sterke vaardigheden in het modelleren, waarbij de business voldoende wordt begrepen om zelfstandig zinvolle scenario’s te bedenken en te evalueren. Aangezien er een schaarste is aan netwerkanalisten, is het belangrijk om vooraf te bedenken of het beter is om zelf een intern team op te bouwen (wees waakzaam om de kennis te borgen), of een langeretermijnrelatie aan te gaan met externe netwerkanalisten om je interne businesskennis te laten ondersteunen.

Als je deze vier succesfactoren beheerst, laat dan de Trumps en Johnsons van deze wereld maar komen.

Pieter Bauwens is Principal bij supply chain-consultant Chainalytics