Digital twin helpt DHL met reductie van transportstromen

DHL

DHL heeft klanten uit de hele wereld naar Valencia laten vliegen om zich daar twee dagen lang onder te dompelen in verhalen over duurzaamheid. De getallen die laten zien hoeveel het bedrijf investeert in vergroening van alle transportactiviteiten zijn indrukwekkend. De inspanningen die DHL verricht om transport te vermijden in plaats van te vergroenen, blijven daardoor onderbelicht. 

Door Marcel te Lindert

Vorig jaar resulteerden de activiteiten van Deutsche Post DHL in een uitstoot van 36,5 miljoen ton CO2. Maar liefst 69 procent daarvan komt voor rekening van de luchtvrachtactiviteiten. Daar liggen dus de grootste kansen op reductie van de CO2-uitstoot, maar ook de grootste uitdagingen. DHL toont graag een plaatje van een slank elektrisch vliegtuigje in geelrode kleuren, maar de daadwerkelijke inzet van emissieloze vrachtvliegtuigen is iets voor de verre toekomst. ‘Wij volgen de ontwikkelingen rondom de elektrificatie van het vliegverkeer op de voet, maar die technologie is nog niet volwassen genoeg om daarmee een start te maken. Met name wat schaalbaarheid van de technologie betreft, hebben we nog een lange weg te gaan’, vertelt Yin Zou, executive vice president corporate development bij Deutsche Post DHL.

Dus concentreert DHL zich op aanschaf van zuinigere vliegtuigen, betere belading van de vrachtruimte, optimalisatie van het luchtvrachtnetwerk en vooral op sustainable air fuels (SAF): duurzame brandstoffen die gemaakt zijn van hernieuwbare plantaardige of synthetische grondstoffen. De productie daarvan staat nog in de kinderschoenen en levert nog maar een fractie van het totale brandstofverbruik in de luchtvaartsector. Van die fractie heeft DHL 18,5 procent gereserveerd, maar dat is nog lang niet genoeg. ‘We hebben als doel gesteld dat in 2030 meer dan 30 procent van de door ons gebruikte vliegtuigbrandstoffen uit SAF moet bestaan. We stimuleren de bouw van SAF-fabrieken en sluiten partnerships om de inkoop van SAF veilig te stellen’, aldus Zou. 

Wegtransport

Wat DHL daarnaast doet, is veel vaart maken met de inzet van schone energie op terreinen waar de technologie een stuk verder is gevorderd. Denk aan wegtransport, dat goed is voor circa 20 procent van DHL’s wereldwijde CO2-uitstoot. Op dit moment telt de geelrode transportvloot al 30.000 elektrische bezorgauto’s; 23 procent van het totale aantal bezorgauto’s. In 2030 moet dat aandeel zijn gestegen naar 60 procent. ‘Met name in Duitsland zijn we erg goed op weg’, zegt Zou.

In schril contrast met deze aantallen staan de dertig elektrische vrachtauto’s die DHL inzet voor het transport tussen alle warehouses, sorteercentra en bezorghubs. ‘Elektrificatie van deze vorm van wegtransport is een stuk gecompliceerder. De grote vraag is wat de dominante technologie wordt: batterijen of waterstof? Wij zijn daarover in gesprek met alle grote vrachtautoproducenten en testen van alles’, weet Zou.

De 36 miljoen vierkante meter aan logistiek vastgoed levert misschien nog de minste uitdagingen op. Sinds 2021 worden alle nieuwe panden CO2-neutraal gebouwd. Inmiddels komt meer dan 90 procent van de daarin verbruikte elektriciteit van groene stroom. De footprint van al het logistiek vastgoed is echter verwaarloosbaar ten opzichte van de totale footprint. 

Groen dashboard

Op het congres in Valencia vertelt DHL graag aan klanten wat het einddoel is: een volledig CO2-neutrale bedrijfsvoering in 2050. Al in 2030 moet de uitstoot zijn teruggebracht tot onder de 29 miljoen ton. ‘Vorig jaar zaten we dus op 36,5 miljoen ton, maar als we niets doen, blijft dat de komende jaren stijgen. Om onze doelstelling te halen, moeten we dus zo’n 10 miljoen ton CO2 besparen. Daarom investeren we de komende jaren nog eens 7 miljard euro in reductie van de CO2-uitstoot’, stelt Zou.

Door het bombardement van cijfers over de vergroening van de transportactiviteiten zou je als klant bijna vergeten wat de belangrijkste oplossing is voor het reduceren van de uitstoot: het vermijden van transport. In de expositieruimte laat DHL zien hoe klanten daarmee kunnen beginnen: bepaal je duurzaamheidsstrategie en start met het meten van de footprint. Voor dat laatste heeft DHL het GoGreen Dashboard ontwikkeld: één dashboard dat klanten een consistent beeld geeft van de uitstoot van alle DHL-activiteiten, van de warehouses tot aan de express-diensten.

Het ontwikkelen van zo’n dashboard is lastiger dan je zou verwachten, aangezien het bedrijf bestaat uit meerdere, onafhankelijk opererende divisies. ‘Het is ons gelukt, klanten kunnen zich nu aanmelden. In de loop van dit jaar starten we met de uitrol van het dashboard’, stelt Carsten Lützenkirchen, die als senior vice president verantwoordelijk is voor de afdeling customer solutions & innovation. Dat is de afdeling die als een tweede laag over alle divisies heen ligt en geïntegreerde oplossingen ontwikkelt op basis van de verschillende onderdelen van die divisies. 

Digital twin DHL

Een nog interessantere tool is de digital twin die DHL bezig is te ontwikkelen. Hiermee kan de logistiek dienstverlener een digitale kopie van de supply chain van een klant maken, wat de mogelijkheid biedt om verschillende scenario’s door te rekenen. Wat is het effect op de emissies als we meer lokale voorraadpunten creëren? Wat zijn de gevolgen als we zeevracht in plaats van luchtvracht inzetten?

‘Met de digital twin kunnen we stromen optimaliseren en daardoor reduceren. We hebben nu een alfa-versie ontwikkeld die we hier in Valencia laten zien. We komen binnenkort met een beta-versie die we kunnen inzetten om de supply chains van klanten te analyseren en optimaliseren’, zegt Lützenkirchen, die bijval krijgt van Katja Busch, chief commercial officer bij Deutsche Post DHL. ‘Optimalisatie van supply chains staat wel degelijk op onze agenda. First burn less, then burn clean. Daarvoor gebruiken we data, algoritmes en artificiële intelligentie. Deze tool hebben we ontwikkeld in nauwe samenwerking met een klant, waarvoor wij de warehousing verzorgen.’

Weerbaarheid

Wie praat over duurzame supply chains, praat ook over weerbare supply chains. DHL had met Resilience360 een eigen oplossing in huis voor het detecteren en monitoren van risico’s in de supply chain. Die divisie is echter samengevoegd met Riskpulse en verzelfstandigd onder de naam Everstream. ‘Een erg succesvol bedrijf, dat onlangs nog een financiële injectie van 15 miljoen euro heeft ontvangen’, zegt Busch. ‘Wij zijn nog steeds een grote investeerder in Everstream, maar het is een puur datagedreven bedrijf. We denken niet dat wij de beste omgeving zijn voor een dergelijk bedrijf. Maar we vinden het belangrijk te participeren in Everstream en gebruiken nog steeds hun tools.’

DHL ziet voor zichzelf een belangrijke rol weggelegd als het gaat om optimaliseren van supply chains. ‘Dat is wat we altijd al hebben gedaan. Elke dag komen klanten naar ons toe met vragen over het reduceren, versnellen of goedkoper maken van transportstromen’, zegt Lützenkirchen. ‘Maar op een gegeven moment kom je op een punt waarop verdere optimalisatie niet mogelijk is. Dat is het punt waarop je toch moet transporteren en onze duurzame maatregelen van pas komen, zoals de investeringen in elektrische voertuigen en duurzame vliegtuigbrandstoffen.