Trend Diner: eerst segmenteren en differentiëren en dan pas innoveren

Supply Chain Trend Diner

Blockchain? Internet of Things? 3D-printing? Dat zijn niet de trends die ter tafel kwamen tijdens het Supply Chain Trend Diner. Eerst segmenteren en differentiëren, is het advies. En ja, daarna ook innoveren.

Door Marcel te Lindert

Op een groot bord in Anafora, het sfeervolle parkrestaurant in Vleuten, staan vier trends. Drie daarvan gaan over technologische ontwikkelingen: Internet of Things, blockchain en de inzet van big data bij forecasting. Het vierde topic is integrated business planning (IBP), een concept waarover veel wordt gesproken. Onderaan het bord zitten groene en rode punaises. De vraag aan de deelnemers aan het Supply Chain Trend Diner: prik een groene punaise in het bord als iets daadwerkelijk een trend is, of een rode als iets niet meer is dan een hype.

Slimme meters

Supply Chain Trend DinerOpvallend genoeg gaan de tien experts die tussen de gangen door mogen pitchen, grotendeels voorbij aan de genoemde technologische ontwikkelingen. Zij benadrukken vooral het belang van het beter afstemmen van de supply chain op de klant. Alex Tjalsma van Involvation spreekt bijvoorbeeld over ‘demand driven supply chain management’. Hij haalt de supply chain van de slimme meters aan die momenteel in alle meterkasten worden geïnstalleerd. Netbeheerders worstelden in grote mate met de lange levertijden, die konden oplopen tot drie of vier maanden.

Tjalsma maakt de vergelijking met een vakantiereis naar Italië. ‘Sommige beslissingen neem je lang van tevoren, zoals de periode waarin je op vakantie gaat en de plek waar je wilt kamperen. Andere beslissingen neem je pas kort van tevoren, zoals de locatie en het moment waarop je onderweg gaat tanken en plassen. Of je beslissingen vroeg of laat neemt, is afhankelijk van de informatie die ten grondslag ligt aan die beslissingen: is die vroeg of laat bekend?’

Involvation heeft in de supply chain van slimme meters drie principes toegepast: elimineer onnodige onzekerheid, vervroeg risicoloze keuzes en stel risicovolle keuzes uit. ‘Netbeheerders waren gedwongen om vier maanden van tevoren een order te plaatsen voor aanvulling van hun voorraden, maar hadden op dat moment nog geen idee welke meters ze precies nodig hadden. Nu reserveren ze in een vroegtijdig stadium wel de benodigde productiecapaciteit bij de leveranciers, maar geven ze pas kort van tevoren door welke meters ze concreet nodig hebben. De levertijd bedraagt nu nog maar één tot twee weken, terwijl de kosten lager, de stress minder en de beschikbaarheid groter zijn.’

Differentiatie

Een probleem ontstaat als bedrijven zoals die producent van slimme meters actief zijn in totaal verschillende product/marktcombinaties. Dan is behalve segmentatie ook differentiatie in de supply chain nodig. Anders gezegd: één uniforme supply chain volstaat niet om alle product/marktcombinaties optimaal te bedienen. Volgens Chainalytics is dat nu aan de hand in de biermarkt. Tot een jaar of tien geleden draaide het in die markt voornamelijk om pils dat in grote volumes door de keten ging.

Supply Chain Trend Diner‘Speciaalbier bestond wel, maar dat ging mee in die grote stroom. De afgelopen tien jaar hebben we een opkomst van craft beer gezien. Die opkomst gaat gepaard met heel veel varianten en weinig volumes. We komen nu op een punt dat de markt voor craft beer om een andere supply chain vraagt’, stelt Pieter Bauwens van Chainalytics, die eveneens de vergelijking met een vakantiereis maakt. ‘Als we nu gaan vliegen, kunnen we kiezen voor een goedkope, uitgeklede vlucht van Ryanair, maar ook voor de businessclass van Singapore Airlines. De huidige supply chains zijn te veel gericht op de economyclass. Het wordt tijd om te onderkennen dat er klanten zijn die kiezen voor een Ryanair-oplossing en klanten die de voorkeur geven aan businessclass.’

Behalve Chainalytics pleiten ook MPO en BLMC voor meer segmentatie en differentiatie. Martin Verwijmeren van MPO praat over micro supply chains en ‘customized supply chains’. Tijmen Muijs van BLMC waarschuwt voor silovorming binnen bedrijven. ‘Daardoor lopen veel pogingen om te differentiëren vast.’

Innovatie

Innovatie ontstaat niet vanzelf, maar moet je opzoeken. Dat blijkt uit het verhaal van logistiek dienstverlener DSV, die in de start-up-scene van Israël verzeild is geraakt. ‘Veel start-ups mislukken omdat ze nooit hebben nagedacht over de vraag hoe ze hun mooie producten van A naar B moeten krijgen. Wij helpen hen daarbij, maar zijn op die manier ook in contact gekomen met start-ups die iets voor ons kunnen betekenen’, zegt Meinderdjan Botman. Hij geeft het voorbeeld van een chatbot die – gestuurd door kunstmatige intelligentie en rekening houdend met de restricties in de hele keten – afspraken maakt voor aflevering van een pakket. Of neem de start-up die een tag monteert in de dop van een fles cola. Als de fles halfleeg is, geeft de tag een seintje en kan automatisch een online order worden geplaatst. ‘Mijn advies: ga niet proberen om alles zelf te verzinnen, maar ga partnerships met dit soort partijen aan.’

Innovatie kan het verschil maken tussen winst en verlies. Transwide stelt dat technologie als kunstmatige intelligentie kan helpen om de transportcapaciteit beter te benutten. Een bittere noodzaak nu het chauffeurstekort nijpend dreigt te worden. Solventure vertelt over cosmeticabedrijf Lush, dat de verkoop van een product met 7000 procent zag toenemen nadat een Facebook-bericht van een klant binnen korte tijd 50.000 keer was gedeeld. Omdat Lush beschikte over een demand planning tool die het sentiment op social media in de gaten houdt, werd dit signaal nog in het weekend opgepikt door een team mensen van commercie en supply chain. Met succes. Lush slaagde erin aan de plotseling sterk toenemende vraag te voldoen.

Het verschil maken

Supply Chain Trend DinerSlimstock, PwC en Ctac bespreken geen innovaties, maar benadrukken de voorwaarden die aanwezig moeten zijn om succesvol te kunnen vernieuwen. ‘Standaardisatie is noodzakelijk om snel nieuwe technologieën te kunnen adopteren’, stelt Ingmar Scholten van Ctac. ‘Vergeet niet je mensen mee te nemen bij innovaties, anders komt van die nieuwe technologieën niets terecht’, zegt Mark Grashof van PwC. Jan Kraaijenveld van Slimstock benadrukt vlak voor het nagerecht dat nu de supply chain professionals in de zaal aan zet zijn. ‘Jullie moeten het verschil maken.’

En dat bord met de vier topics? Opvallend is dat de meeste groene punaises vooral bij de technologische trends zijn geprikt, hoewel het eigenlijk rode hadden moeten zijn. Het blijft voor de supply chain professionals in de zaal duidelijk lastig om trends van hypes te onderscheiden. Wanneer technologische ontwikkelingen zoals blockchain en data-driven forecasting daadwerkelijk veelvoudig toegepast worden in de supply chain, kunnen deze hypes zich alsnog ontwikkelen tot een trend.

Bekijk hier alle foto’s van het Supply Chain Trend Diner.

 

De pitches van de pitching partners hieronder:
SCM

BLMC

Chainalytics

PwC

Solventure

Involvation

DSV

MPO

Transwide

Ctac

Slimstock