Start-up Pelt8 helpt duurzaamheidsdata van ketenpartners te vergaren

Pelt8

Het drie jaar geleden opgerichte Pelt8 uit Zwitserland biedt bedrijven een SaaS-tool om eenvoudig duurzaamheidsdata van ketenpartners te verzamelen. Vanuit de tool kunnen automatisch rapportages worden gemaakt die voldoen aan de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) of andere duurzaamheidsstandaarden. ‘Juist door die flexibiliteit onderscheiden we ons van andere oplossingen’, vertelt medeoprichter Gwen Jettain (foto).

Bedrijven staan onder grote druk om richting de buitenwereld inzichtelijk te maken hoe duurzaam ze zijn. Grote, beursgenoteerde ondernemingen moeten in 2025 hun eerste, verplichte CSRD-rapportage over 2024 indienen, waarin ze onder andere duidelijk dienen te maken hoeveel emissies ze uitstoten binnen hun downstream en upstream supply chain. Ze moeten ook inzichtelijk maken hoe ze met verpakkingen omgaan, hoe ze hun gebouwen verwarmen, hoe circulair hun producten zijn en hoe ze hun medewerkers behandelen. Het gaat kortom om een breed scala aan duurzaamheidsaspecten waarover op specifieke manieren en via specifieke meetmethoden moet worden gerapporteerd. Ook grote klanten en financiële instellingen vragen steeds vaker om zulke rapportages.

Omgeving voor toeleveranciers

Om tegemoet te komen aan de complexiteit van duurzaamheidsrapportages heeft de Zwitserse supply chain start-up een online tool ontwikkeld waarmee bedrijven makkelijker en vanuit één plek al hun duurzaamheidsdata kunnen beheren. ‘Voor het verzamelen van scope 3-data werkten bedrijven vaak met Excel-tools en allerlei soorten vragenlijsten. Die zijn niet alleen foutgevoelig en arbeidsintensief, maar de rapportages die dit oplevert zijn ook niet controleerbaar. Met onze tool kunnen bedrijven hun toeleveranciers toegang geven tot een omgeving waarin deze alle benodigde gegevens kunnen opvoeren en waarin ze ook informatie vinden over hoe ze hun duurzaamheidsdoelen kunnen bereiken. Die toeleveranciers kunnen met hetzelfde account ook de data voor andere klanten beheren, dus dit is voor hen ook efficiënt.’

Meer dan alleen CSRD

De oplossing van Pelt8 verschilt van andere tools in de flexibiliteit en de mogelijkheid om vanuit één platform aan diverse niet-financiële rapportageverplichtingen te voldoen. Het is niet alleen de basis voor de genoemde CSRD-rapportage maar ook voor andere duurzaamheidsverplichtingen zoals GRI, TCFD, ISSB en CBAM. Jettain: ‘Onze klanten zijn ervan verzekerd dat ze de juiste templates en rekenregels gebruiken en kunnen daarnaast de tool inrichten om aan hun interne duurzaamheidseisen of specifieke eisen van klanten te voldoen. Ook wordt ondersteuning geboden bij het inventariseren van duurzaamheidsrisico’s en het doorlopen van verbetermaatregelen. Alles vanuit één platform.’

Finance wordt aangehaakt

Jettain ziet dat er momenteel veel belangstelling is voor duurzaamheid en voor de oplossing van Pelt8, al had hij drie jaar geleden verwacht dat het sneller zou gaan met het digitaliseren van rapportages. ‘Het rapporteren wordt steeds complexer en bedrijven willen af van hun Excel-oplossingen, maar tegelijkertijd hebben ze geen oneindig budget en is er een tekort aan ervaren duurzaamheidsprofessionals.’ Sinds de aanscherping van de EU-regels rondom duurzaamheid, vorig jaar oktober, ziet hij dat bedrijven er meer vaart achter zetten. ‘In veel bedrijven worden nu ook de financiële afdelingen aangehaakt. Dat is een goede zaak, omdat financiële mensen veel ervaring hebben met accountability en verplichte rapportages.’