Volop gratis advies voor mkb’ers die willen digitaliseren

digitalisering mkb

Wie als logistiek mkb-bedrijf zijn bedrijfsprocessen wil digitaliseren, kan bij veel gesubsidieerde loketjes terecht. Het aanbod van gratis logistiek advies dreigt echter zo groot te worden, dat bedrijven door de bomen het bos niet meer zien. Dit bleek tijdens een Logistiek Café bij Rockwool in Roermond dat werd georganiseerd door de logistiek makelaars van Logistiek Bereikbaar.

Door Harm Beerens

‘Wij zien dat het Nederlandse mkb op het gebied van digitalisering nog een flinke slag moet maken’, zegt adviseur Hugo Bankers van adviesloket Logistiek Digitaal, opgericht door brancheorganisaties Evofenedex en TLN. ‘Uit onderzoek blijkt dat 69 procent van de bedrijven nog niet in staat is om digitaal data met ketenpartners uit te wisselen, en daar willen we met Logistiek Digitaal wat aan doen.’

Tijdens de workshop ‘digitalisering’ die Bankers in Roermond verzorgt, demonstreert hij een scan waarmee bedrijven kunnen meten hoe digitaal volwassen ze al zijn, met een bijbehorend verbeterprogramma. ‘Veel bedrijven hebben geen idee hoe ze met digitalisering moeten beginnen, dus is dit een handig instrument om te bepalen wat de eerste stap moet zijn.’

Makelaars en fieldlabs

Het Logistiek Café, dat plaatsvond op het fabriekscomplex van Rockwool, werd mede georganiseerd door de logistiek makelaars van Logistiek Bereikbaar in Limburg. Ook deze organisatie geeft gratis advies aan bedrijven, maar dan vooral gericht op duurzame logistiek en het verminderen van transportkilometers over de weg. Logistiek Bereikbaar is een zusterorganisatie van Trendsportal dat zich richt op bedrijven in de regio Noord-Limburg. En dan zijn er nog de kennisinstellingen Fontys Hogeschool en Maastricht University, die ook aanwezig waren in Roermond.

‘Mkb-bedrijven uit de regio kunnen bij ons terecht voor de zogenaamde Fieldlabs Noord Limburg’, vertelt projectleider Fred Nooijen van Fontys. ‘Hierin kunnen bedrijven workshops volgen en zetten we studenten in voor projecten op het gebied van CO2-emissiereductie en datagedreven logistiek.’

Nieuwe datadiensten

Op het evenement in Roermond kwamen naast adviseurs ook bedrijven aan het woord. Manager Site Logistics Benelux Ron Dings vertelde namens Rockwool bijvoorbeeld hoe hij komende tweeënhalf jaar zijn logistieke processen volledig papierloos wil gaan maken. Indrukwekkend was ook het verhaal van intermodaal transportbedrijf CTV uit Venlo. ‘Ik heb vier jaar geleden besloten ons bedrijf van voor tot achter te digitaliseren’, meldt directeur Loek Berden. ‘Omdat er voor ons type bedrijf geen standaard software beschikbaar was, heb ik besloten alles zelf te gaan ontwikkelen, van TMS tot control tower.’

Dit heeft ertoe geleid dat medewerkers van CTV 60 procent minder telefoneren en 46 procent minder data handmatig hoeven in te voeren. Ook kan het transportbedrijf nieuwe datadiensten aanbieden. ‘We geven klanten inzicht in de CO2-uitstoot van het transport dat we via trein of binnenvaart voor ze afhandelen, én ze zien hoeveel ze hiermee besparen ten opzichte van wegtransport.’

Voorbereiding CSRD

Het meten en rapporteren van CO2-uitstoot volgens de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)-richtlijnen is voor veel bedrijven de grote drijfveer om juist nu te gaan digitaliseren, blijkt tijdens de presentatie van duurzaamheidsadviseur Emma Kallen van bureau Factor Delta. In deze duurzaamheidswet is vastgelegd dat grote bedrijven volgend jaar hun impact moeten rapporteren en dat mkb-bedrijven waarschijnlijk het jaar daarna volgen.

‘Houd er rekening mee dat de voorbereiding op CSRD wel twee jaar kan duren’, waarschuwt Kallen. ‘Het kost veel tijd om uit te zoeken hoe je aan de benodigde data moet komen.’ ‘Wat is eigenlijk de consequentie als je dit niet haalt en als mkb’er straks niet aan de CSRD-verplichting kunt voldoen?’, vraagt iemand in de zaal. ‘Ik verwacht dat je dan een boete krijgt’, antwoord ze. ‘Maar hoe hoog die zal zijn, is nog niet bekend.’

Verschaf duidelijkheid

Het Nederlandse mkb loopt achter op het gebied van digitalisering, maar gaat grote uitdagingen tegemoet. Er komt veel nieuwe wetgeving op de ondernemers af en ketenpartners zullen eisen gaan stellen op het gebied van CO2-rapportage.

‘Kunnen wij jullie verder nog ergens mee helpen?’, vraagt logistiek makelaar Freek Boele van Midden-Limburg Bereikbaar, die het evenement aan elkaar praat, tot slot. Een mkb’er in de zaal steekt zijn hand op en zegt: ‘Jullie kunnen ons in ieder geval helpen door zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over wat er nu precies op ons afkomt qua CSRD. Wat moeten we allemaal doen en wat zijn de sancties als we dit niet doen? Ook zou het handig zijn om te weten bij wie je moet zijn voor welk advies. Er zijn nu zoveel regeltjes en loketjes dat je door de bomen het bos niet meer ziet.’