Checklist supply chain connectivity

Visual - checklist supply chain connectivity

Ketensamenwerking blijft voor veel bedrijven een complex onderwerp. De oorzaak is meestal te weinig ketentransparantie, waaraan een gebrek aan connectivity ten grondslag ligt. Toch ontkomen bedrijven er niet aan om op korte termijn toch die samenwerking op te zoeken, met duurzaamheid als belangrijkste drijfveer.

Uit talloze onderzoeken blijkt dat bedrijven sneller, beter, goedkoper, duurzamer en innovatiever opereren als ze samenwerken. ‘Bovendien is het nog leuker ook,’ zegt professor Jack van der Veen, hoogleraar Supply Chain Management aan de Nyenrode Business Universiteit. ‘Hick-ups en bottlenecks in de supply chain verdwijnen door samenwerking. Betrouwbaarheid neemt toe, foutpercentages dalen en klanttevredenheid stijgt.’

Over de meerwaarde van ketensamenwerking voor het verbeteren van supply chains bestaat eigenlijk geen discussie. Helaas gebeurt het in de praktijk nog te weinig, omdat veel bedrijven samenwerking complex vinden. Ze delen niet genoeg data en als gevolg daarvan is er onvoldoende transparantie in de keten.

Duurzaamheid als drijfveer

Bedrijven ontkomen er echter niet aan om te gaan samenwerken, vanwege een groot maatschappelijk probleem: de opwarming van de aarde. Klimaatverandering is een mondiaal (supply chain-)probleem dat om wereldwijde oplossingen vraagt. Daarom heeft de Europese Unie maatregelen getroffen met nieuwe Europese wetgeving. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht geleidelijk steeds meer bedrijven om jaarlijks te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu.

Om te voldoen aan de CSRD kunnen afnemers, leveranciers, logistiek dienstverleners en andere partijen in de keten op korte termijn al bij producenten aankloppen voor concrete cijfers over duurzaamheidsprestaties. Ze kunnen bijvoorbeeld naar de CO2-uitstoot per levering vragen, of de uitstoot van de totale organisatie. Deze vragen gelden evengoed voor bedrijven die door hun bedrijfsomvang (nog) niet onder de nieuwe wetgeving vallen.

Download de ‘Checklist supply chain connectivity’

Ketensamenwerking wordt feitelijk onontkoombaar. Yellowstar, ontwikkelaar van softwareoplossingen voor samenwerking in de keten, en Supply Chain Magazine hebben daarom een handige checklist ontwikkeld voor optimale ketensamenwerking. Hoe transparant is uw keten?

Alle checklists van Supply Chain Magazine vind je hier.