ABN-Amro: onbekendheid mkb-bedrijven met richtlijn CSRD zorgwekkend

scope 3-emissies

Per 1 januari 2024 wordt de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van kracht. Deze richtlijn verplicht zowel grote als beursgenoteerde middelgrote bedrijven te rapporteren over hun prestaties op het gebied van duurzaamheid. De nieuwe regelgeving heeft als doel duurzamere keuzes voor investeerders én consumenten te vergemakkelijken. Desondanks hebben twee op de drie Nederlandse bedrijven nog nooit van deze nieuwe richtlijn gehoord, meldt ABN-Amro.

Uit een door I&O Research in opdracht van ABN-Amro onder 587 bedrijven uitgevoerd onderzoek blijkt dat slechts één op de vijf bedrijven ‘in grote lijnen’ of ‘goed’ weet wat de nieuwe verplichting inhoudt. De onbekendheid van de nieuwe duurzaamheidsrapportage doet zich volgens ABN-Amro voor over de hele breedte van de economie. Sectoren die wat beter op de hoogte zijn van de invoering van de CSRD zijn de industrie en de financiële en zakelijke dienstverlening. Zo is de industrie een belangrijke sector als het gaat om CO2-reductie, terwijl van financiële instellingen wordt verwacht dat zij de duurzame prestaties van hun klanten inzichtelijk maken.

Onbekendheid met richtlijn zorgwekkend

Uit het onderzoek blijkt dat ruim de helft van de bedrijven aanneemt dat de nieuwe richtlijn hun organisatie niet zal raken, terwijl 30 procent dit niet weet en slechts 17 procent verwacht dat dat dit wél voor hun bedrijf geldt. Van de mkb-bedrijven gaat slechts een kwart ervan uit dat zij met de richtlijn te maken krijgen. ABN-Amro vindt de onbekendheid met de richtlijn zorgwekkend, zeker door de impact die deze zal hebben.

Uit gesprekken met grote bedrijven blijkt dat organisaties meer met de richtlijn te maken gaan hebben dan zij zelf inschatten. Hoewel de richtlijn alleen grote en beursgenoteerde middelgrote bedrijven rechtstreeks raakt, zijn zij voor hun rapportages deels afhankelijk van informatievoorziening van kleinere leveranciers en afnemers in de keten. Het feit dat twee op de drie bedrijven niet op de hoogte zijn van de richtlijn toont echter aan dat deze informatie-uitvraag nog niet voldoende op gang is gekomen.

Administratieve verzwaring

Bedrijven zijn verdeeld over de mate waarin de richtlijn problemen of juist kansen biedt. Waar de financiële en zakelijke dienstverlening (42 procent) vooral kansen ziet, beschouwen bedrijven in de handel, de logistiek en de horeca (43 procent) de CSRD vaker als probleem. ‘De meeste bedrijven zien de richtlijn als een administratieve verzwaring die niet gelegen komt in deze tijd van zwakke economische groei. Bedrijven die hier positiever tegenover staan, zien de CSRD juist als een mogelijkheid om zich te onderscheiden’, meldt Paul Bisschop, sectoreconoom Bouw en Vastgoed bij ABN-Amro.

Meer dan de helft van de bedrijven heeft behoefte aan meer kennis over de richtlijn, blijkt uit het onderzoek. Ook meer ondersteuning vanuit de overheid en een betere afstemming met afnemers en leveranciers is gewenst. ‘De overheid kan deze handschoen oppakken door duidelijke kaders te stellen en bedrijven te ondersteunen met goede informatievoorziening over nut en noodzaak van de richtlijn. Dat is niet alleen in het belang van bedrijven, maar óók van de samenleving. Zo raakt de nieuwe richtlijn weliswaar veel bedrijven, maar zal een tijdige en goede implementatie hiervan uiteindelijk de verduurzaming van het bedrijfsleven versnellen’, aldus Bisschop.