Slechts 40% van de bedrijven ziet de logistieke waarde van robotisering en AI

robotisering en AI

Bijna 40 procent van de bedrijven actief in de industrie, groothandel, grote detailhandel en transport en logistiek die aangeven dat er ruimte is voor verbetering van hun logistieke processen, ziet in robotisering en Artificiële Intelligentie (AI) toegevoegde waarde. Dat blijkt uit onderzoek van CLS iMation, dat zich toelegt op intelligente oplossingen voor logistieke automatisering.

Opvallend is dat vooral de oudere ondervraagden minder de toegevoegde waarde zien van robotisering en AI, terwijl de leeftijdsgroep tot veertig jaar een groot voorstander is. Snellere acceptatie zou volgens de onderzoekers wenselijk zijn. Door het tekort aan personeel in de logistieke sector neemt de werkdruk immers toe. Robotisering en AI kunnen een belangrijke rol spelen om de efficiency van logistieke processen te verbeteren.

Uit het onderzoek blijkt verder dat een kwart van de ondervraagden, in elke leeftijdscategorie, aangeeft onvoldoende kennis van robotisering en AI te hebben. ‘Hier ligt een belangrijke voorlichtende taak voor ons. De huidige arbeidskrapte waardoor de werkdruk enorm toeneemt, is een belangrijk argument om deze efficiëntere werkmethoden snel te omarmen’, zegt Michele Calabrese, hoofd van CLS iMation. Naarmate de ondervraagden ouder worden, daalt de acceptatie van robotisering en AI. Belangrijkste redenen om vooralsnog nee te zeggen tegen robotisering en AI zijn argumenten als ‘het blijft mensenwerk’ en ‘het past niet bij onze organisatie’.

Eisen aan robotisering

Wanneer bedrijven overwegen over te gaan tot robotisering, is een aantal voorwaarden van belang. De ondervraagden vinden de veiligheid van de medewerkers die samenwerken met hun automatische ‘collega’s’ het allerbelangrijkste. Verder zijn service en onderhoud aan de geleverde apparatuur en de flexibiliteit van het systeem van belang. Ook moet het mogelijk zijn de configuratie uit te breiden en moet de apparatuur snel in het logistieke proces geïmplementeerd worden.

De vraag of een app, waarmee eenvoudig real-time inzicht in het complete logistieke proces te krijgen is, toegevoegde waarde zou hebben, wordt door bijna de helft van de ondervraagden positief beantwoord. Op die manier kan namelijk snel worden ingegrepen. Ook hier speelt de leeftijd van de ondervraagden een rol. Hoe ouder men is, hoe minder men de toegevoegde waarde ervan inziet.

Simulatieprogramma voorkomt stilstand

Volgens Calabrese zijn de uitkomsten herkenbaar. In zijn rol als consultant heeft hij hier dagelijks mee te maken. ‘Vaak werken mensen al jaren op dezelfde manier. En ondanks het feit dat ze graag willen verbeteren, vormen ingesleten procedures, vaak in combinatie met onvoldoende kennis, een groot struikelblok bij het toepassen van robotisering en AI. Mensen zijn bang dat veranderingen de continuïteit van het logistieke proces in gevaar brengen en dat ze het overzicht verliezen’, aldus Calabrese.

‘Reden voor ons om als adviseur goed uit te leggen wat er gaat gebeuren en vooral de angst weg te nemen dat tijdens de implementatie processen stil komen te staan. Wij hebben hiervoor een simulatietool (Simulation as a Service) ontwikkeld, waarmee we de huidige processen en de interactie tussen bestaande systemen in beeld kunnen brengen. Vervolgens kunnen we, zonder de lopende processen te verstoren, oplossingen op het gebied van robotisering en AI ontwikkelen en testen. De klant kan hiermee weloverwogen, en met kennis van zaken, de juiste beslissingen nemen.’