Vier op de vijf bedrijven hebben intralogistieke problemen

intralogistieke problemen

Inefficiëntie, gebrek aan gekwalificeerd personeel en onvoldoende overzicht van het totale logistieke proces… Ruim 80 procent van de bedrijven die actief zijn in de industrie, groothandel, grote detailhandel en transport & logistiek geeft aan dat er ruimte is voor verbetering van hun logistieke processen. In productiebedrijven wordt door bijna een derde het te laat aanleveren van onderdelen/materialen als grootste probleem genoemd. Automatisering, digitalisering, robotisering en AI worden als de belangrijkste middelen gezien om de knelpunten op te lossen. Dat blijkt uit onderzoek van CLS iMation, dat zich toelegt op intelligente oplossingen voor logistieke automatisering.

Optimalisering en/of uitbreiden van de automatisering en de digitalisering worden het meest naar voren gebracht als oplossing van de problemen. Bedrijven verwachten dat het daarmee mogelijk wordt gemaakt om direct in te grijpen als er iets fout gaat en er zo goed inzicht in en overzicht van het totale proces ontstaat. Daaraan gekoppeld zien bedrijven graag een leverancier die direct beschikbaar is bij problemen en die als consultant het bedrijf terzijde staat.

40 procent ziet ook toegevoegde waarde in robotisering en AI omdat daarmee efficiënter, kwalitatiever en goedkoper kan worden gewerkt. Een kwart weet echter niet of dit voor hen interessant is. De reden die men hiervoor geeft, is het gebrek aan kennis en ervaring op dit gebied.

Veel eisen aan implementatiepartner

De eisen die gesteld worden aan een externe partij die deze zaken zou moeten implementeren, zijn aantoonbare ervaring, lokale bekendheid en specialisatie in logistieke processen. Aanvullend wordt gezocht naar een bedrijf dat betrokken blijft om service te verlenen na de implementatie, internationale ervaring heeft en verder een koppeling kan maken tussen logistieke en productieprocessen. Als dit bedrijf dan totaaloplossingen aanbiedt en daardoor in staat is om voor het bedrijf nieuwe oplossingen te blijven ontwikkelen, geeft men daaraan de voorkeur.

Inzicht dankzij simulatieprogramma

De meeste respondenten geven aan dat zij onvoldoende overzicht van het totale logistieke proces hebben en bovendien onvoldoende inzicht in hoe de verschillende onderdelen van het logistieke proces samenwerken. Volgens Hendrick Hertzer, Key Account voor de Benelux bij CLS iMation, wordt het daardoor steeds moeilijker om problemen bij bestaande logistieke processen aan te pakken, omdat niet precies duidelijk is waar de knelpunten zitten.

‘Intralogistieke processen verbeteren gaat niet zonder inzicht in de huidige processen’, aldus Hertzer. ‘Wij hebben hiervoor een simulatietool (Simulation as a Service) ontwikkeld waarmee we huidige processen en de interactie tussen bestaande systemen in beeld kunnen brengen. Op basis daarvan kunnen we vervolgens, zonder lopende processen te verstoren, geautomatiseerde oplossingen ontwikkelen en testen.’

Integrale maatwerkoplossing

Volgens Hertzer kunnen – afhankelijk van het soort organisatie – automatisering, digitalisering, robotisering en AI deel uitmaken van een integrale maatwerkoplossing. Voorwaarde is wel dat ze volledig op elkaar worden afgestemd en met elkaar verbonden. Dat maakt het mogelijk om via een dashboard het hele proces centraal te monitoren en indien nodig direct in het proces in te grijpen. Hij ziet dat veel bedrijven afwachtend zijn om hun logistieke processen te verbeteren.

‘Vaak is men bang dat de lopende processen tijdens implementatie verstoord worden, ook omdat medewerkers aan de nieuwe situatie en/of andere werkwijzen moeten wennen. Maar als je het hele project vooraf goed voorbereidt, is dat helemaal niet aan de orde’, aldus Hertzer.