Samenwerking NHTV Breda en Schenker geïntensiveerd

Schenker Logistics Nederland gaat nog intensiever samenwerken met de Academie voor Stedenbouw, Logistiek en Mobiliteit van NHTV Breda. De partners hebben daartoe recent een overeenkomst, een zogeheten ‘Roadmap’, getekend.

De academie gaat deze ‘Roadmaps’ met partijen uit het bedrijfsleven aan om zo direct in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied. Die kennis kan de academie delen met haar studenten van de (internationale) opleidingen ‘Logistiek en economie’ en ‘Logistics Engineering’. Tegelijkertijd blijkt Schenker zo op de hoogte van de actuele theoretische kennis in het vakgebied en de visie van de toekomstige generatie young professionals.

Vanwege de actieve focus binnen Schenker op talentontwikkeling vindt de logistiek dienstverlener het ook belangrijk studenten de ruimte en de begeleiding te bieden om zich verder te ontplooien. In de overeenkomst – ondertekend door docent Logistiek Sjef de Jong, HR-manager Caroline Goulmy van Schenker, opleidingsmanager Logistiek Albert Mandemakers en quality manager Martijn Bastiaanssen van Schenker (foto, v.l.n.r.) – zijn afspraken vastgelegd over de activiteiten die ontplooid worden door Schenker voor studenten en docenten van NHTV.

Talentenprogramma

Schenker is daarnaast een van de deelnemers aan het Talentenprogramma. Met dit programma krijgen bachelor-studenten Logistiek die bovengemiddeld presteren in het derde en vierde jaar de kans om gerichte en extra uitdagende stages en afstudeeropdrachten aan te gaan bij deelnemende bedrijven. De bedrijven op hun beurt kunnen zo zien welke studenten na hun afstuderen zouden kunnen doorstromen naar werkplekken bij deze bedrijven. Doel is ook dat er zo een community ontstaat van de talenten en de deelnemende bedrijven.