Ruim helft logistiek medewerkers overwoog van baan te veranderen

logistiek medewerkers

Ruim de helft (58%) van de logistiek medewerkers overwoog de afgelopen tijd van baan te veranderen. Een gebrek aan doorgroeimogelijkheden was voor 45 procent van hen hiervoor de belangrijkste reden. 72 procent van de medewerkers liet weten langer bij een werkgever te willen blijven werken wanneer die doorgroeimogelijkheden er wél zouden zijn. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdamse softwarebedrijf Quinyx.

De enquête werd gehouden onder 800 logistiek medewerkers en maakt onderdeel uit van een groter onderzoek van Quinyx onder 2000 frontline-medewerkers in Nederland. Andere redenen die respondenten die een andere baan overwogen gaven, waren: een te laag salaris, een slechte balans tussen werk en privé, geen fijne werkomgeving en een gebrek aan waardering van de werkgever.

Bijna de helft van alle respondenten gaf aan te overwegen zzp’er te worden. De vrijheid die dit biedt, is daarvoor de belangrijkste reden. Het bepalen van het eigen salaris (49%), zeggenschap hebben over de eigen uren (47%) en meer afwisseling en geen vaste werkplek (47%) waren redenen het zzp-schap te overwegen. Ook zijn medewerkers op zoek naar een betere werk-privébalans (29%) en meer afwisseling in de taken (25%).

Doorgroeimogelijkheden in de sector

Werkgevers in de logistieke sector bieden wel doorgroeimogelijkheden aan, zo gaf 70 procent van de respondenten te kennen. Dit gebeurt in 63 procent van de gevallen door middel van training en opleidingsmogelijkheden; in 53 procent van de gevallen zijn er duidelijke carrièrepaden opgesteld. Daarnaast wordt in 32 procent van de gevallen een buddy-collega toegewezen die medewerkers opleidt.

Betrokkenheid van medewerkers

33 procent van de medewerkers voelt zich ondergewaardeerd door de werkgever en is daardoor minder betrokken bij het werk. In het onderzoek werd gevraagd wat de betrokkenheid en inzet van werknemers zou verhogen. Het bleek met name te gaan om minder werkgerelateerde stress (40%), een hoger salaris (38%), een flexibel rooster (37%), meer uitgesproken waardering (35%), betere communicatie tussen management en werknemers (28%), een betere balans tussen werk en privé (26%) en minder onderbezetting (20%).

Veel werkstress

Van alle medewerkers in de logistieke sector ervaart 62 procent werkstress. Van degenen die dit ervaren, is angst om de rekeningen niet meer te kunnen betalen de hoofdreden, gaf 46 procent van de respondenten aan. Ook een gebrek aan flexibiliteit in werkuren wordt in 44 procent van de gevallen genoemd. Andere redenen voor werkstress zijn: te lange werkdagen en te veel werken (36%), angst om de baan te verliezen (31%) en onderbezetting op de werkvloer (30%).

Advies voor werkgevers

Quinyx benadrukt de noodzaak van aandacht tonen voor werknemers om betrokkenheid bij het bedrijf te behouden. ‘Het begrijpen en aanpakken van de behoeften van frontline-medewerkers in de logistieke sector is de eerste stap in het bevorderen van erkenning, verbeterde communicatie en het creëren van een minder stressvolle werkomgeving’, stelt Erik Fjellborg, CEO en oprichter van Quinyx.

Bedrijven moeten volgens Quinyx investeren in communicatieplatforms en het geven en ontvangen van feedback een structureel onderdeel maken van de bedrijfscultuur. Ook wordt geadviseerd werknemers flexibiliteit te bieden bij het plannen van hun werkroosters om de werk-privébalans te verbeteren. Daarnaast benadrukt Quinyx het belang van investeren in opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers, omdat bijna driekwart van de respondenten aangaf langer in dienst te blijven bij meer doorgroeimogelijkheden.