Digital twin stelt bedrijven in staat continu risico’s te analyseren

digital twin

Fabrieken die stilliggen vanwege tekorten aan onderdelen en vertragingen in transport: de verstoringen in de supply chain volgen elkaar in hoog tempo op. Bedrijven die te weinig tijd hebben besteed aan risicomanagement hollen momenteel van de ene naar de andere uitslaande brand. Tijdens Webinar Wednesday liet softwareleverancier PSI Logistics in enkele live demo’s zien dat een digital twin uitkomst kan bieden. ‘Bedrijven dienen zich continu bezig te houden met het analyseren van uiteenlopende risico’s.’ 

Door Marcel te Lindert

Wat zijn de gevolgen als een bedrijf met vijf distributiecentra in West- en Centraal-Europa één daarvan ziet wegvallen? Binnen een paar minuten heeft Tim Pietrowski van PSI Logistics dit scenario doorgerekend met een digital twin van het distributienetwerk. Uit de resultaten blijkt dat de vier overgebleven distributiecentra de klap niet zonder meer kunnen opvangen. De transportkosten stijgen omdat veel klanten nu van een verder weg gelegen distributiecentrum moeten worden beleverd. Omdat de afstanden toenemen, lukt het ook niet meer om in alle regio’s de gewenste servicegraad te realiseren.

Plaatsvervangend distributiecentrum

Met behulp van de digital twin onderzoekt Pietrowski of er betere oplossingen voorhanden zijn. Allereerst berekent hij wat de beste locatie voor een plaatsvervangend distributiecentrum zou zijn. Dat is niet middenin Duitsland, waar het weggevallen distributiecentrum stond, maar in de buurt van Wenen. ‘Dit is de optimale locatie als we louter kijken naar de transportkosten’, zegt de logistics engineer van PSI Logistics.

Normaalgesproken is dit het moment waarop een makelaar wordt ingeschakeld om op zoek te gaan naar geschikt logistiek vastgoed in de buurt van Wenen. Pietrowski noemt het verstandig om het zoekgebied uit te breiden tot over de nabijgelegen grens met Tsjechië en Hongarije. Daar zijn de personeelskosten waarschijnlijk lager. ‘In deze demo heeft de zoektocht van de makelaar geleid tot negen mogelijke locaties, vijf in de omgeving van Wenen, twee in Tsjechië en twee in Hongarije. Doorrekenen van deze negen locaties met de digital twin maakt duidelijk wat de beste locatie is: Senica in Tsjechië. Niet alleen het kostenniveau, maar ook de servicegraad is duidelijk beter dan in de oorspronkelijke situatie.’

Tientallen scenario’s onderzoeken

De digital twin is gecreëerd met PSIglobal, de softwaretool van PSI Logistics voor supply chain network design. Omdat de mogelijkheden van de software en de beschikbare rekenkracht zijn toegenomen, duurt het hooguit een paar minuten om een compleet productie- en/of distributienetwerk door te rekenen. Dat maakt het mogelijk om met deze tool te ‘spelen’ en in korte tijd tientallen scenario’s te onderzoeken. ‘Daardoor kunnen we deze digital twin gebruiken om risico’s te analyseren’, vertelt Cindy Schmidt, salesmanager bij PSI Logistics.

De tool wordt gevoed met datasets uit onder meer ERP-, TMS- en WMS-systemen of zelfs Excel-bestanden. Denk aan data over locaties, artikelen, voorraden en zendingen. Als de data beschikbaar zijn, duurt het hooguit enkele dagen om een digital twin te bouwen. Schmidt: ‘We kunnen hiermee nieuwe netwerken ontwerpen en bestaande netwerken optimaliseren. Wat is bijvoorbeeld het beste aantal distributiecentra en waar moeten ze staan? Hoe kunnen we de goederenstromen in het netwerk optimaliseren en wat is de bijbehorende CO2-footprint? We maken gebruik van historische data, maar kunnen ook berekenen wat de impact is van toekomstige wijzigingen in het netwerk.’

Continu risico’s analyseren

De behoefte aan digital twins voor het analyseren van risico’s neemt toe. Op dit moment merkt vrijwel elke supply chain manager hoe lastig het is om in te spelen op actuele ontwikkelingen, laat staan om te voldoen aan de doelstellingen van het bedrijf. Bedrijven worstelen met uiteenlopende vraagstukken. Wanneer moeten ze overstappen van single sourcing op multiple sourcing? Welke transportmodaliteit moeten ze op welk moment inzetten? Hoe snel kunnen ze de productieplanning aanpassen? Moeten ze hun veiligheidsvoorraden verhogen? Schmidt: ‘Bedrijven kunnen niet volstaan met het oppakken van één vraagstuk tegelijk. Ze hebben behoefte aan een totaaloverzicht over de hele supply chain en moeten zich continu bezighouden met het analyseren van uiteenlopende risico’s.’

Pietrowski heeft nog een andere case voorbereid. Die gaat over een bedrijf met vijf fabrieken en vijf warehouses in de buurt van die fabrieken. In elke fabriek kan maar één productgroep worden gemaakt. Dat levert grote risico’s op als een fabriek wegvalt. In dat geval is een complete productgroep niet meer leverbaar. ‘De vraag is wat de mogelijkheden zijn om de productie te flexibiliseren en toch kostenefficiënt te blijven. Daarvoor moeten we het in de digital twin mogelijk maken om elke productgroep op elke locatie te produceren. Waarbij we rekening moeten houden met de verschillende productiekosten per locatie en de set-up-kosten voor het opzetten van een productielijn’, stelt Pietrowski.

Sneller anticiperen en reageren

De digital twin laat zien dat het flexibeler maken van productie in deze case weliswaar leidt tot hogere, eenmalige kosten, maar dat de totale kosten een fractie lager liggen. Voor sommige productgroepen is het namelijk voordeliger om dichter bij de afzetmarkt te gaan produceren. De digital twin laat eveneens zien wat de impact is als één van de fabrieken vanwege bijvoorbeeld een lockdown zijn deuren moet sluiten. ‘In deze case blijkt dat de totale kosten dan flink oplopen, maar dat het wel mogelijk is om met vier fabrieken te voldoen aan de vraag van klanten.’

Als het slechtst mogelijke scenario werkelijkheid wordt en een fabriek daadwerkelijk moet sluiten, weet het bedrijf dankzij de digital twin dat die klap kan worden opgevangen. ‘Omdat de risico’s geanalyseerd en de consequenties bekend zijn, kan het bedrijf daarop anticiperen en sneller reageren. Het bedrijf kan immers terugvallen op oplossingsstrategieën die al klaarliggen.’