Supply Chain Magazine mei 2021 | E-fulfilment

Supply Chain Magazine E-fulfilment

Op donderdag 6 mei 2021 verschijnt de digitale editie van Supply Chain Magazine, met het thema E-fulfilment. Deze editie is vanaf die datum online te lezen. Op vrijdag 7 mei zal de papieren editie bij de printabonnees op de deurmat vallen.

In dit nummer:

14 | Coverinterview met Elle Dings

Lumileds, producent van diverse typen verlichting, opereert in het complexe netwerk van drie verschillende segmenten met twee verschillende technologieën. Met eigen supply chain-karakteristieken en soms een lang en onzeker productieproces. Aan Elle Dings als VP Supply Chain de taak om, ondanks soms lange lead times en onvoorspelbare uitval, supply en demand te matchen.

22 | Complexiteit e-fulfilment

De complexiteit in fulfilment centers neemt snel toe. Vanuit één voorraad worden grote en kleine orders uitgeleverd, van meerdere pallets tot een enkel artikel. Wat de operatie nog lastiger maakt, zijn de verschillende eisen die klanten stellen aan de aflevering. Hoe slagen partijen in de e-commerce-keten erin om hun operatie beheersbaar te houden?

28 | Tweede leven retourneren

Platformen om tweedehands goederen te verhandelen zijn populair, denk aan het succes van Marktplaats. Daarom is het vreemd dat veel nieuwe producten op de schroothoop belanden nadat consumenten een online bestelling retourneren. Gelukkig is ook in deze markt een trend gaande om geretourneerde artikelen een tweede leven te geven, zoals BuyBay laat zien.

32 | Inventory Strategy Survey

Bedrijven zeggen customer intimacy na te streven, maar sturen in hun voorraadoperatie puur op kosten. Dat is één van de tegenstrijdigheden die naar voren komt uit de Inventory Strategy Survey, uitgevoerd door Supply Chain Magazine en Slimstock onder 158 supply chain professionals. ‘Wat je bij veel bedrijven ziet, is een disconnectie tussen strategie en supply chain.’

Verder in dit nummer onder andere:

Neem nu een lidmaatschap op Supply Chain Magazine om deze editie niet te missen!