Rijk trekt €50 miljoen uit voor ontwikkelen van emissievrije bouwlogistiek

bouwlogistiek

De Rijksoverheid maakt nu echt werk van een emissievrije bouwlogistiek. Om in de bouw de stikstof- en CO2-uitstoot terug te dringen, is een bedrag van 50 miljoen euro uitgetrokken. De Topsector Logistiek, TNO en DigiGo is gevraagd een kennis- en innovatieprogramma op te zetten dat in 2022 en 2023 nieuwe plannen voor emissiearme bouwconcepten en een effectieve bouwlogistiek gaat ontwikkelen. Het programma is onderdeel van de routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Dat streeft ernaar om in 2030 in de bouw 60 procent stikstofreductie, 75 procent gezondheidswinst en 0,4 megaton CO2-reductie te realiseren.

Het nieuwe kennis- en innovatieprogramma richt zich onder meer op het inrichten van een effectievere bouwlogistiek door middel van schone voertuigen die op een duurzame manier worden ingezet. Ook maakt het zich sterk voor het toepassen van lichtere en duurzame materialen bij de bouw van prefab-woningen. Prefab levert op de bouwplaats zelf minder uitstoot op en er zijn bovendien minder vervoersbewegingen mee gemoeid. Ander speerpunt is het ontwikkelen van emissievrije bouwplaatsen met aandacht voor bouwhubs en digitalisering en de inzet van emissievrije mobiele werktuigen.

De Topsector Logistiek zal binnen dit nieuwe kennis- en innovatieprogramma ook het deelprogramma Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen ontwikkelen. De resultaten uit de onderzoeks- en innovatieprojecten worden de komende jaren in de keten uitgerold. De uitvoering van de projecten valt onder de verantwoordelijkheid van de Topsector Logistiek, maar wordt in nauwe samenwerking met de deelprogramma’s van DigiGo en TNO vormgegeven. De stuurgroep van het nieuwe programma staat onder leiding van Rob van Wingerden, voormalig CEO van de Koninklijke BAM Groep.

Living labs

Het programmateam wil ook graag in de praktijk testen of alle innovaties daadwerkelijk doen wat de experts bedenken. Gezocht wordt dan ook naar bedrijven uit de bouwlogistieke keten die bereid zijn om als ‘living labs’ de inzet van schoon en duurzaam bouwmaterieel en/of innovatieve logistieke concepten te testen. Ook wordt gezocht naar opdrachtgevers en uitvoerders van bouwprojecten die in 2022 en 2023 worden uitgevoerd en die bereid zijn innovaties op die bouwplaatsen in de praktijk te testen. Zij kunnen contact opnemen met programmamanager Bas van Bree via info@topsectorlogistiek.nl.