Problemen in de bouw hebben hun weerslag op de transportsector

transport

De Nederlandse transport- en logistieksector schakelt in 2020 verder terug. Verwacht wordt een halvering van de volumegroei van 2 naar 1 procent. Waar de bouw in 2019 nog gold als de belangrijkste groeimotor voor het wegtransport, remt deze door de stikstof- en PFAS-vertraging in 2020 juist af. Dat merkt ook de binnenvaart. Pakketvervoerders en logistiek dienstverleners laten door e-commerce de sterkste groei zien. Dat blijkt uit het Vooruitzicht transport en logistiek van ING Economisch Bureau.

De groei in de transport- en logistieksector vertraagt in 2020 voor het derde jaar op rij. De volumegroei komt naar verwachting nog uit op 1 procent, waarbij de omzet stijgt met 2,5 procent. Hoewel bedrijven de volumegroei zien terugvallen, blijft de binnenlandse economie met de koopkrachtvooruitgang en een lage werkloosheid zorgen voor meer vraag. Delen van de groothandel, de detailhandel en de horeca blijven voor transport en logistiek als groeipijler overeind. Voor internationaal opererende opdrachtgevers in de industrie zijn er tekenen van lichte verbetering in 2020.

Pakketvervoerders en logistiek dienstverleners groeien het snelst

Post- en pakketvervoerders en logistiek dienstverleners laten dit jaar de sterkste groei zien. Door de onstuimig groeiende e-commerce neemt het pakketvervoer hard toe en dat levert veel logistieke bewegingen op, ook door alle retourzendingen. Hoewel logistiek dienstverleners meegroeien door bijvoorbeeld inrichting van specifieke distributiecentra en extra services willen e-tailers als Amazon, Coolblue en Zalando tegelijkertijd uit commercieel oogpunt zelf ook meer greep op de logistiek houden. De concurrentie neemt hierdoor toe.

wegtransportScheepvaart houdt het lastig

De scheepvaart houdt het door de moeizaam draaiende industrie en zwakke internationale handel lastig. Lichtpuntje is dat voor de Duitse economie een iets beter jaar verwacht wordt. Bovendien wordt in 2020 een lichte groei voor de wereldhandel voorzien. Ook de verdere ontwikkeling van het handelsconflict tussen de VS en China blijft voor de sector van belang, net als de manier waarop het Verenigd Koninkrijk de brexit vorm zal geven.

Capaciteitsbeperking luchtvaart

De luchtvaart heeft niet zozeer een gebrek aan vraag, maar is vooral beperkt door capaciteit. Met een grens van 500.000 vliegbewegingen op Schiphol is er voor het Nederlandse luchtvervoer in 2020 bijna sprake van een groeistop. Vooral het vrachtvervoer kromp in 2019 fors. De toewijzing van ongebruikte ‘slots’ geeft weer wat lucht. Door inzet van grotere vliegtuigen en toenemende efficiëntie kan het totale volume nog met zo’n 1 procent vooruit. Doordat ook de luchthavens van Eindhoven en Rotterdam tegen hun grenzen aanlopen, komt het hier aan op efficiëntieverbetering en uitruil.