ING: transport en logistiek traag op weg terug

arbeidsmarkt

De impact van de coronacrisis op het goederenvervoer valt tot dusver mee. De opgeveerde internationale handel is gunstig voor transport en logistiek van goederen. Wel hebben de krimp in de bouw en het uitblijven van een verdere toename van de vraag naar consumentengoederen een remmende werking. Het komend jaar blijft de groei in het wegvervoer en de logistiek daardoor beperkt. Grootste lichtpunt is het pakketvervoer en de e-commerce-logistiek, die ook in 2021 profiteren van flink grotere volumes. Dat meldt ING Economisch Bureau.

Na een gemiddelde krimp van 15 procent in 2020 en grote verschillen tussen de deelsectoren veert het volume in transport en logistiek met 6 procent groei in 2021 deels terug. Wel ligt het hiermee eind dit jaar nog ruim onder het oude niveau. ‘Er blijft een wereld van verschil tussen personen- en goederenvervoer. Waar het personenvervoer nog aan het begin staat van herstel, bleef het verlies voor het goederenvervoer in 2020 uiteindelijk beperkt en kan dit eind 2021 voor een flink deel zijn goedgemaakt’, aldus sectoreconoom Rico Luman van ING in een nieuw ‘vooruitzicht transport en logistiek’.

Personenvervoer sterk getroffen

Het sterk getroffen personenvervoer zorgt voor flinke negatieve uitslagen in de sectorcijfers. Anders dan in het goederenvervoer is de impact van de coronacrisis voor het openbaar vervoer en de luchtvaart groot. Ervan uitgaand dat de maatregelen in het tweede kwartaal geleidelijk teruggedraaid worden, zullen de reizigers in de tweede helft van 2021 deels terugkeren, wat weer perspectief geeft. Door blijvend meer thuiswerken en minder zakelijk reizen gaat het herstel naar verwachting echter lang duren. Zo rekent de NS voor het treinverkeer bijvoorbeeld pas op een volledig herstel in 2025.

Groeipotentieel in goederentransport beperkt

In transport en logistiek van goederen bleef de volumedaling in 2020 beperkt tot gemiddeld zo’n 3 procent. Dit zal in 2021 met 1,5 procent groei deels worden goedgemaakt. Voor wegtransporteurs was 2020 door matiging van lonen en het uitblijven van files zelfs een relatief goed jaar. Op internationaal vlak is het relatief snelle herstel van de handelsstromen gunstig voor logistiek dienstverleners. Wel heeft het vervoer van en naar het Verenigd Koninkrijk met de afbouw van voorraden na de brexit een trage start. In het binnenland zorgen minder vervoer voor de bouw en een pas op de plaats voor de detailhandel ervoor dat het herstel wordt afgeremd.

Blijvend grotere volumes in pakketvervoer

Het pakketvervoer en de e-commerce-logistiek waren in 2020 het grote lichtpunt voor de transport- en logistieksector. De toch al forse groei van e-fulfilment kreeg eind 2020 een nieuwe impuls, waarmee het aantal in Nederland bezorgde pakketten ruimschoots boven de 500 miljoen uitkwam. Hier bouwt de sector in 2021 met blijvend grotere volumes op voort. Doordat retailers als Blokker, Mediamarkt en Ikea zelf meer logistieke regie in the last mile willen, profiteren ook andere bedrijven in het wegtransport hiervan mee.

Groei binnenvaart beperkt

In de scheepvaart is de volumedaling van 2020 met de afhankelijkheid van bulkproducten in 2021 nog wel flink voelbaar. Zo blijft de groei van de binnenvaart beperkt door afbouw van het kolenvervoer, minder brandstofverbruik en minder bouwstoffen. Ook heeft de binnenvaart last van het kwakkelende vervoer over de Rijn; verladers zoeken hier naar oplossingen voor de wisselende waterstanden. Het groeiende binnenlandse vervoer kan dit nog onvoldoende compenseren.

transport en logistiek