Groei in transport- en logistieksector zakt terug

wegtransport

De transport- en logistieksector moet het dit jaar doen met minder groei. In het eerste kwartaal was er nog extra dienstverlening en omzetgroei door voorraadopbouw in aanloop naar de brexit. Ook was er inhaalvraag in de binnenvaart na langdurig laag water. Inmiddels zakt de groei terug. Vooral internationaal wordt de vertraging met de stagnerende wereldhandel en trager groeiende Duitse economie voelbaar. Nationaal blijft de groei van het vrachtvolume aardig overeind, met dank aan de bouw. Dat blijkt uit de nieuwe vooruitzichten transport en logistiek van het ING Economisch Bureau.

Na twee jaar van flink bovengemiddelde groei voor de Nederlandse transport- en logistieksector zakt de volumegroei dit jaar terug van 3 naar 2 procent. Dit is vooral te wijten aan de internationale economische vertraging en een haperende wereldhandel. De omzet groeit daarbij weliswaar gemiddeld met 4 procent, maar dit is niet voldoende om de toenemende kosten door onder andere hogere lonen volledig te compenseren.

Vervoer over water groeit het hardst

Het vervoer over water groeit het hardst ten opzichte van een jaar waarin door langdurig laag water in de rivieren minder vervoerd kon worden (2,5%). Logistiek dienstverleners en wegtransporteurs volgen met 2 procent. Logistiek dienstverleners profiteren daarbij van de groeiende e-commerce en de behoefte aan opslagcapaciteit. De luchtvaart blijft met de groeigrens op Schiphol achter (0,5%), net als het spoorvervoer dat vorig jaar nog profiteerde van de beperkte vervoerscapaciteit in de binnenvaart.

Bouwsector houdt groei wegtransport overeind

Het wegtransport richt zich door internationale concurrentie vanuit Nederlandse locaties steeds meer op binnenlands vervoer. Dit pakt nu goed uit omdat Nederland economisch beter draait dan andere Europese landen. Vooral de bouwsector houdt de groei bij wegtransporteurs overeind. Rico Luman, sectoreconoom transport en logistiek bij ING: ‘Vorig jaar was de bouw maar liefst goed voor driekwart van het vervoerde volume over de weg. Ook in 2019 zullen opdrachtgevers uit de bouw het grootste deel van de groei voor hun rekening nemen.’

Met het opgelopen tekort aan chauffeurs heeft het aantal eigen rijders (zzp’ers) in het wegvervoer een recordhoogte van 5600 bereikt; 35 procent meer dan vijf jaar terug. Door zich te laten inhuren als charter door andere bedrijven profiteren eigen rijders van het chauffeurstekort als flexibele schil. Omdat een derde van de chauffeurs boven de 55 jaar is en er sprake is van beperkte instroom, blijft het tekort voorlopig groot. Hierdoor is de verwachting dat de markt voor eigen rijders ook bij minder groei goed blijft.

Onstuimig jaar binnenvaart

De binnenvaart heeft met de langste laagwaterperiode in decennia (van juli tot december) een onstuimig jaar achter de rug. Door de forse toeslagen maakte de omzet een sprong van 13 procent, ondanks dat er over het hele jaar gezien 4 procent minder vervoerd werd. Hierdoor kwam de omzet van de Nederlandse binnenvaart na tien jaar terug op het niveau van 2008 en werd 2018 voor binnenvaartbedrijven het beste jaar sinds lange tijd. Begin 2019 is er nog inhaalvraag en zijn de tarieven bij ruimer vaarwater afgebouwd. Hierdoor zal de omzet dit jaar een daling laten zien en zullen bedrijven het weer met minder marge moeten doen.