Chauffeurstekort stopt groei wegtransport niet

wegtransport

De marktvraag in transport en logistiek zal komend jaar minder snel toenemen, door een tempering van de groei bij opdrachtgevers in de bouw, industrie en detailhandel. Gemiddeld komt er nog 2 procent aan volume bij, waar dat in 2018 nog 3 procent was. Logistiek dienstverleners groeien het hardst, de luchtvaart en het spoorvervoer blijven achter. Personeelstekort is bij meer bedrijven een knelpunt, maar de groei wordt nog steeds ingevuld. In het wegtransport gebeurt dit door inhuur van zzp’ers, inzet van buitenlandse chauffeurs en efficiënter gebruik van mensen en materieel. Dat blijkt uit het nieuwe vooruitzicht transport en logistiek van ING Economisch Bureau.

Na een sterk 2018 zwakt de groei bij bedrijven in transport en logistiek in 2019 af, maar blijft toch nog altijd gemiddeld zo’n 2 procent. In het binnenland groeit de vraag van opdrachtgevers uit de bouw en detailhandel in een lager tempo door. Internationaal wordt het jaar bij Europese klanten minder uitbundig. ING gaat ervan uit dat de wereldhandel nog steeds gematigde groei laat zien, maar verladers uit de exportgerichte industrie en groothandel voelen ook tegenwind.

Hoewel de vervoersvraag afneemt, blijft het dit jaar in de logistieke dienstverlening – maar ook in het wegtransport en het pakketvervoer – druk. Logistiek dienstverleners boeken daarbij ook structurele groei door de toename van e-commerce. De binnenvaart zal in 2019 de weg omhoog weer vinden na de krimp in 2018.

De omzet van bedrijven in transport en logistiek stijgt dit jaar gemiddeld met 3,5 procent, is de verwachting. Hoewel de gemiddelde brandstofkosten na 2018 niet opnieuw veel hoger zullen zijn, stijgen de loonkosten wel flink. Dit hakt er het meest in bij het wegtransport en in het pakketvervoer. De lonen hebben hier met zo’n 50 procent het grootste aandeel in de kosten, terwijl de marges onder druk staan.

Chauffeurstekort nog geen belemmering voor groei

Ondanks dat de vraag naar chauffeurs in 2019 nog verder toeneemt, blijft volledige doorberekening van hogere loonkosten een uitdaging. Sector-econoom Rico Luman van ING: ‘Een reden hiervoor is dat er nog rek in de capaciteit zit. Voor specifieke bedrijven en specialistisch werk kan een tekort aan chauffeurs zeker beperkend zijn, maar voor de sector als geheel is het nog geen belemmering voor groei.’

Dit komt omdat de groeiende groep zzp’ers fungeert als flexibele schil en groei nog kan opvangen. Ook wordt een groter deel van het vervoer door buitenlandse trucks en chauffeurs gedaan. Er is bovendien nog efficiëntiewinst te boeken door onderling meer samen te werken en door een betere aansluiting van vraag en aanbod via platforms en benutting van data. Schaarste leidt ook tot innovaties, zoals de inzet van dubbeldeks-trailers.

Bedreigingen én kansen door brexit

Voor de Nederlandse transportsector is de brexit van grote betekenis, meent ING. Over zee is Nederland immers de grootste handelspartner voor het Verenigd Koninkrijk. Minder handel en meer opereren vanuit het VK is nadelig voor Nederlandse transporteurs, en herinvoering van douaneformaliteiten en nieuwe vervoersvergunningen kunnen zorgen voor vertraging en administratieve lasten. Logistieke bedrijven zijn echter ook expert in douanedienstverlening en opslag, hetgeen ook kansen biedt, aldus ING.