Vooruitzichten logistiek dienstverleners in Nederland sterk verbeterd

logistiek dienstverleners

Logistiek dienstverleners hebben hun financiële resultaten het afgelopen jaar sterk zien verbeteren. Aan het begin van de coronacrisis verwachtte iets meer dan de helft een winstdaling. Uiteindelijk pakte dit voor maar een kwart van de logistieke bedrijven daadwerkelijk zo uit. Bijna de helft van de 41 door Supply Chain Magazine ondervraagde bedrijven realiseerde meer winst in 2020 in vergelijking met het jaar daarvoor; 37 procent iets meer en 20 procent substantieel meer. En de winstverwachtingen blijven ook zo positief voor dit jaar.

Door Martijn Lofvers

Bij de start van de coronacrisis, in maart 2020, zag het er niet best uit voor de logistiek dienstverleners in Nederland. Voor ruim de helft van hen was het behoorlijk of zeer uitdagend om hun logistieke operatie, de vrachtauto’s of de warehouses, draaiende te houden met de benodigde mensen. Een jaar later is dit percentage gedaald naar een kwart van de ondervraagden.

Vorig jaar was vooral het screenen van flexkrachten op mogelijke coronabesmettingen een uitdaging, voor bijna alle ondervraagden. Nu ervaart 24 procent het als behoorlijk of zeer uitdagend om voldoende flexkrachten te krijgen. Dit is goed verklaarbaar door het vertrek van veel Oost-Europese uitzendkrachten die naar hun geboorteland zijn teruggekeerd na de eerste lockdowns in 2020.

Outbound-logistiek blijft uitdaging

Vorig jaar lag bij twee derde van de logistiek dienstverleners de grootste uitdaging in de outbound-logistiek van leveringen bij klanten. Inmiddels is dat percentage gedaald naar 44 procent. Nu ervaart 42 procent de gestopte levering vanwege de lockdowns en winkelsluitingen als een grote uitdaging. Daarnaast noemt 35 procent hier de haperende leveringen vanuit het Verre Oosten. Dit is te verklaren door de tekorten aan containers in China en de opstopping in het Suezkanaal. Opvallend genoeg noemt 27 procent het opstarten van logistieke innovatieprojecten, zoals mechanisatie en digitalisering, een grote uitdaging op dit moment.

Enorme groei in e-commerce

Tijdens de eerste golf van de coronacrisis noteerde iets meer dan de helft van de logistiek dienstverleners mínder leveringen en bijna een derde juist méér leveringen. Een jaar later zijn deze cijfers omgedraaid: ruim de helft noemt 45 procent méér leveringen en een krappe een derde 30 procent mínder leveringen. Deze omslag is vooral veroorzaakt door de enorme groei in e-commerce, waar niet alleen de pakketbezorgers volop van profiteren maar ook de dienstverleners in het orderverzamelen van online bestellingen.

In 2020 zag 38 procent een behoorlijke groei in e-commerce en 3 procent zelfs een extreme; nu zijn deze cijfers respectievelijk 41 en 49 procent. Dat betekent dat het percentage dat een behoorlijke of extreme groei in e-commerce ervaart, ruim is verdubbeld. De coronapandemie heeft volgens 34 procent van de ondervraagde logistiek dienstverleners de grootste impact op e-fulfilment voor consumentenbestellingen. Douaneafhandeling, onder andere vanwege de Brexit, volgt met 22 procent. Overigens werd de coronapandemie vorig jaar door slechts 16 procent van de ondervraagden als belangrijkste impact op e-fulfilment genoemd.

Meer opdrachtgevers

Vorig jaar zagen verschillende logistiek dienstverleners hun omzet voor een groot deel wegvallen door internationale winkelsluitingen en gesloten grensovergangen. Een jaar na het begin van de coronacrisis ziet de business voor logistiek dienstverlener er behoorlijk goed uit. Zo heeft 37 procent meer opdrachtgevers/klanten en 10 procent zelfs veel meer.

Supply Chain Magazine heeft dit onderzoek voor het tweede opeenvolgende jaar online uitgevoerd onder uiteenlopende dienstverleners die de logistiek uitvoeren voor verschillende branches, zoals e-commerce, food (gekoeld), consumentengoederen, elektronica, medische en farmaceutische industrie, automotive en maakindustrie, reserve-onderdelen en chemische industrie. Het type dienstverlening varieert van wegtransport en expresvervoer tot warehousing en ketenregie.