Pilot met vervoer van balen restafval over water

restafval

Tot balen samengeperst restafval per binnenvaartschip vervoeren in plaats van over de weg en zo 40 à 50 procent CO2 besparen. Om dit te bereiken is in Zuid-Limburg een pilotproject gestart waaraan diverse organisaties hun medewerking verlenen. 

Vrachtvervoerder en initiatiefnemer L’Ortye pakt deze pilot op samen met afvalverwerker AVR, waste-to-product-bedrijf Renewi en Fransbergen Trading & Shipping, met ondersteuning van de Topsector Logistiek, de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Limburg LIOF, Zuid-Limburg Bereikbaar, Bureau Voorlichting Binnenvaart en de Blueports-havens.

Voor de proef storten afvalinzamelvoertuigen van L’Ortye en Renewi dagelijks restafval op de haven- en overslaglocatie van L’Ortye in Maastricht. Een installatie perst dit samen tot luchtdichte balen, verpakt in folie. De balen worden vervolgens geladen in een schip van de firma Fransbergen, dat ze vervoert naar de afvalenergiecentrale van AVR in Rotterdam.

Bij de proef wordt onder andere ervaring opgedaan met het verbalen van afval, de op- en overslag en met het monitoren van de temperatuur in de afvalbalen via sensoren. Dit monitoren is nodig omdat in afval warmte kan ontstaan, wat in bepaalde omstandigheden tot brand kan leiden. De verwachting is dat door het verbalen de kans op broei nihil is; er kan tenslotte geen zuurstof bij. Om hier zeker van te zijn, wordt de temperatuur gemeten.

Eén schip in plaats van vijftig vrachtauto’s

Het vervoer van huishoudelijk restafval per schip naar de afvalenergiecentrale vervangt in de pilot het vervoer per vrachtwagen. Alleen al vanuit Limburg leggen jaarlijks zo’n 6000 vrachtwagens zo’n 1,5 miljoen snelwegkilometers af. Het transport over water zorgt voor 40 tot 50 procent CO2-reductie en voor een afname van files op de Limburgse en Nederlandse snelwegen.

Een ander voordeel is dat afvalbalen langer opgeslagen kunnen worden. Daardoor zijn afvalenergiecentrales beter in staat het aanbod van energie en warmte, dat vrijkomt bij de verbranding van het afval, af te stemmen op de vraag. Ook biedt het transport over water mogelijkheden voor de enorme chauffeurstekorten. Eén schipper verzet namelijk hetzelfde werk als minimaal vijftig vrachtwagenchauffeurs.

Over ongeveer zes weken moeten de tussentijdse resultaten van de pilot bekend zijn.