Samenwerking Nederlandse brouwers voor CO2-besparing in transport

brouwers

Een groep van vijftien Nederlandse bierbrouwers gaat intensief samenwerken om hun CO2-uitstoot verder terug te dringen. Onderzoek wees uit dat door gezamenlijk op te trekken in de keten 3,5 procent van de ritten geschrapt kan worden: ongeveer 10.000 kilometers per maand. Dat meldt Nederlandse Brouwers, de overkoepelende organisatie die de belangen behartigt van vijftien in Nederland gevestigde bierbrouwerijen.

In de brouwerijen zelf worden al jaren stappen gezet om de CO2-footprint terug te dringen. Veel besparing is echter alleen te realiseren door intensief samen te werken met andere partners in de keten. Om door middel van samenwerking nog méér CO2 te besparen op transportvlak kregen de brouwers hulp van nieuw ontwikkelde methoden én financiering vanuit de Topsector Logistiek. Via een ‘community benchmark’ wordt daarbij op sectorniveau gekeken naar efficiëntie binnen de transportketen.

Handvatten voor het bedrijfsleven

Herman Wagter van de Topsector Logistiek is blij dat de Nederlandse Brouwers deze methode als eerste sector hebben toegepast: ‘Als Topsector Logistiek proberen we het bedrijfsleven handvatten te geven om zo makkelijk mogelijk in beeld te krijgen waar besparingspotentieel ligt. Het is mooi om te zien dat de brouwers in Nederland onze methoden hebben aangegrepen om verder te verduurzamen.’

BigMile

Adviesbureau Districon begeleidde de brouwers in het proces, onder andere door gebruik te maken van het carbon footprint-platform ‘BigMile’. Hiermee is het mogelijk om voor de hele supply chain de CO2-performance te berekenen. Projectleider Ronald Schoo: ‘Met één onderzoek hebben we de prestaties en de potentie voor de hele sector in beeld kunnen krijgen. Door via BigMile de resultaten vervolgens te visualiseren, konden we de brouwers heel concreet wijzen op slimme samenwerkingen en op het besparingspotentieel – in CO2 en kilometers – dat daarmee samenhangt.’

Ritten efficiënter plannen

Uit het onderzoek hebben de brouwers lessen getrokken over hoe ze als individuele brouwer nog efficiënter hun ritten kunnen plannen. Ook leerden ze hoe ze de samenwerking met de ketenpartners kunnen verbeteren. ‘Om het meest CO2-efficiënte systeem te kunnen creëren, zullen we verder moeten kijken dan de eigen brouwerij en steeds meer de samenwerking op moeten zoeken met partners in de keten en de sector’, aldus Lucie Wigboldus, directeur van de Nederlandse Brouwers.

Belangrijkste les uit het onderzoek is volgens haar dat met deze samenwerking op korte termijn al een groot potentieel aan besparing te zien is. ‘Zo kunnen brouwers relatief gemakkelijk 3,5 procent van de ritten besparen. Dat staat gelijk aan 10.000 kilometers per maand; een aanzienlijk aantal. Dankzij het onderzoek weten we precies bij welke partners we moeten zijn om samen te werken aan de efficiëntie en verdere verduurzaming van onze sector’, aldus Wigboldus.