Afval belandt weer vaker op de stortplaats

afval, stortplaats

Alle alternatieven van de overheid ten spijt belandt huishoudelijk afval steeds vaker weer gewoon op de stortplaats. Waar de overheid duurzamere alternatieven als verbranding en recycling bepleit, neemt het aantal ontheffingen op het stortverbod toe. Dat meldt het FD. De Vereniging Afvalbedrijven (VA) bevestigt de trend.

In de eerste helft van 2018 werd voor 820.443 ton afval een stortvergunning verleend; 130.000 ton méér dan in dezelfde periode vorig jaar. De afvaltoename heeft verschillende oorzaken. Zo is de hoeveelheid huishoudelijk afval tegen de verwachting in niet afgenomen. Ook leidt de economische groei ertoe dat meer afval wordt geproduceerd. Door het overaanbod van afval ligt momenteel nog zo’n 600.000 ton vuilnis te wachten op verbranding.

Tijdens de economische crisis kampten de afvalverwerkers juist nog met overcapaciteit. Om die reden sloten ze langlopende contracten voor de import van afval uit het buitenland. Dat is echter niet de oorzaak van de toename van het stortafval, omdat de import van buitenlands afval dit jaar volgens de VA juist flink teruggelopen is. Mogelijk is het sinds 1 januari geldende Chinese importverbod op verschillende soorten afval, waaronder plastic, debet aan de groei van de Nederlandse afvalberg. Hierdoor zou er wel eens veel meer afval in de Europese verbrandingsovens kunnen verdwijnen.

Stortverbod voor herbruikbare en brandbare afvalstoffen

In ons land geldt een stortverbod voor herbruikbare en brandbare afvalstoffen. Hiervoor kan een ontheffing worden aangevraagd, op voorwaarde dat twee afvalverbrandingsinstallaties (avi’s) aangeven het afval niet te kunnen verwerken, bijvoorbeeld door capaciteitsproblemen of door de aard van het product. Het storten van afval wordt als de minst wenselijke optie van afvalverwerking gezien, vanwege het verlies van grondstoffen en de voortdurende zorg voor het afval. De overheid wil daarom dat afval wordt gerecycled of verbrand; in het laatste geval kan energie teruggewonnen worden.

Er zijn geen plannen voor uitbreiding van de capaciteit van afvalverbrandingsinstallaties. De VA laat weten te verwachten dat er de komende jaren meer afval wordt gescheiden, waardoor er minder te verwerken restafval is. Dit betekent volgens de belangenbehartiger van de afvalbedrijven overigens niet dat er ook minder afval wordt weggebracht naar de stortplaats: de sorteer- en scheidingsprocessen die nodig zijn voor de recycling geven namelijk ook restafval en ook dat moet worden verbrand of gestort.

Bron: FD