Nieuwe ISO-norm om CO2-uitstoot in transportketen te kwantificeren

ISO-norm

De internationale standaard voor het toewijzen van CO₂-uitstoot aan activiteiten in de transportketen is klaar. Met deze ISO-norm 14083 kunnen logistieke bedrijven en hun dienstverleners eenduidig hun carbon footprint in de keten berekenen, toewijzen en delen.

In 2030 moet de CO2-uitstoot met 55 procent zijn afgenomen. Als bedrijf moet je hier actief mee aan de slag, zeker omdat de uitstoot in de toekomst wordt belast. Carbon footprinting wordt dus een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Verwacht wordt dat klanten van bedrijven in de logistiek ook gaan vragen om de opgave van de CO2-uitstoot.

Om uitstoot te kunnen reduceren, moet wel eerst helder zijn waar die uitstoot in de totale keten zit. Dat betekent dat er ketenbreed uniforme cijfers beschikbaar moeten zijn en dat een standaard methodiek essentieel is. Mede op basis van de input die de Topsector Logistiek samen met bedrijven aanleverde, is die standaard methodiek, de ISO 14083, nu een feit.

De nieuwe ISO-norm vormt ook de basis voor software om de CO₂-footprint betrouwbaar en verifieerbaar toe te wijzen binnen transport en logistiek. De Topsector Logistiek maakt zich er hard voor deze norm te vertalen naar de praktijk en te verifiëren dat deze norm goed wordt toegepast. Inmiddels zijn al de nodige stappen gezet in dit proces.

Praktische leidraad

Zo maakt LRQA Nederland in opdracht van de Topsector Logistiek een vertaalslag van de ISO 14083-norm naar een praktische leidraad die handvatten biedt. Naar verwachting wordt dit guidance document in april met de pilotgroep gedeeld. Deze groep van verladers, vervoerders, expediteurs en softwarebouwers gaat het document reviewen.

De reviews worden gebruikt als input voor het audit-schema, dat aansluitend wordt opgesteld. Hierin wordt stap voor stap vastgelegd wat je als bedrijf moet doen en wat je moet aantonen om aan de nieuwe ISO-norm te voldoen. Ook dit schema wordt door de pilotgroep getoetst. Na de reviews worden de documentatie, processen en data van de deelnemende bedrijven geverifieerd, waarna zij als voorlopers aan ISO 14083 kunnen voldoen.

Uitrol in Europa

De verwachting is dat de Topsector Logistiek bovenstaande pilot nog deze zomer afrondt, waarna het guidance document en audit-schema worden gepubliceerd. Bedrijven kunnen er dan zelf mee aan de slag. Vervolgens is het de bedoeling deze aanpak voor de implementatie van ISO 14083 binnen heel Europa uit te rollen.