Nederlandse CFO’s minder optimistisch over supply chain

Nederlandse CFO's

Nederlandse Chief Financial Officers (CFO’s) zijn het afgelopen half jaar minder optimistisch geworden over de supply chain. 75 procent geeft aan dat hun bedrijf op dit vlak problemen ondervindt. De grootste knelpunten bevinden zich aan de aanbodzijde: een lage beschikbaarheid van producten en hogere kosten zijn een gemene deler voor CFO’s. Dat blijkt uit de voorjaarseditie 2022 van The Deloitte CFO Survey – A demper on economic recovery.

Het Deloitte-onderzoek wordt standaard twee keer per jaar uitgevoerd. De nieuwste editie vond plaats in de maanden maart en april. Binnen Europa verleenden meer dan 1300 CFO’s uit achttien landen hun medewerking; in Nederland waren dat er 41. Bijna de helft van de CFO’s gaat ervan uit dat het ten minste tot de tweede helft van 2023 zal duren voordat de supply chains weer terug zijn op het niveau van vóór de pandemie.

En dat terwijl de CFO’s naarmate de directe gevolgen van de pandemie wegebden, 2022 juist rooskleuriger tegemoetzagen dan de twee voorgaande jaren. Uit de resultaten blijkt echter dat nieuwe zorgen over de huidige geopolitieke situatie, inflatiedruk en problemen met de supply chain het sentiment van CFO’s over de hele linie beïnvloeden.

Financiële vooruitzichten

De financiële vooruitzichten baren de CFO’s zorgen, blijkt uit het onderzoek. Het percentage Nederlandse CFO’s dat optimistisch gestemd is, is ook aanzienlijk gedaald ten opzichte van de najaarseditie, in totaal 45 procent van de respondenten. Het is de derde keer in zeven jaar tijd dat het sentiment over de financiële vooruitzichten negatief is.

Daarnaast zijn ook de omzetverwachtingen het laagst sinds de voorjaarseditie van 2016. De verwachte kapitaaluitgaven, de CAPEX-verwachtingen, voor de komende twaalf maanden zijn in lijn met deze ontwikkelingen; ze daalden met meer dan de helft ten opzichte van de vorige editie van het rapport.

Geopolitieke risico’s

De huidige spanningen tussen Rusland en de NAVO hebben ernstige gevolgen voor de wereldeconomie. Nederlandse CFO’s zien geopolitieke risico’s dan ook als de grootste bedreiging voor hun bedrijf in de komende twaalf maanden. Met een wereldeconomie die grote tegenslagen ondervindt, blijkt nu dat de meerderheid van de Nederlandse CFO’s terughoudend is om meer risico te nemen. De risicobereidheid is daardoor momenteel lager dan twee jaar geleden, toen de gevolgen van de pandemie zich manifesteerden.

Hogere inflatiecijfers

Als gevolg van de oplopende inflatie zijn de inflatieverwachtingen van de Nederlandse CFO’s flink gestegen; zij rekenen met een inflatie tot 6 procent voor zowel Nederland als de rest van Europa. Dit percentage overtreft de verwachtingen van CFO’s in andere landen van de eurozone flink. En hoewel de verwachting in eerste instantie mogelijk wat overdreven leek, leert de huidige situatie dat voor de komende periode nóg hogere inflatiecijfers worden verwacht, aldus de onderzoekers van The Deloitte CFO Survey.