Melkuitwisseling FrieslandCampina en Hochwald

melkuitwisseling

De zuivelondernemingen FrieslandCampina en Hochwald bundelen de krachten voor een efficiëntere inzameling van melk bij melkveebedrijven. Door een melkuitwisseling bij de leden onderling wordt de afstand naar de verwerkingslocaties aanzienlijk verkort. Dit resulteert in kostenbesparingen en een duurzamere manier van melkcollectie door minder uitstoot van CO2.

‘Samenwerking tussen twee coöperatieve ondernemingen op basis van gelijkwaardigheid creëert meerwaarde voor de leden.  Zowel voor die van FrieslandCampina als voor die van Hochwald’, aldus Detlef Latka, CEO van Hochwald Foods. ‘Dit is voor mij een goed voorbeeld van hoe coöperaties gezamenlijk synergiepotentieel kunnen benutten, terwijl ze ook met elkaar concurreren.’

FrieslandCampina zal vanaf volgende maand de melk van een deel van de Duitse leden-melkveehouders met eigen transport naar productielocaties van Hochwald in Duitsland transporteren. Hochwald zal op zijn beurt eenzelfde hoeveelheid melk van eigen leden-melkveebedrijven uit het grensgebied met Nederland naar de productielocatie van FrieslandCampina in het Nederlandse Veghel transporteren.

Kostenbesparing

Edwin van Doorne, Director Strategy Global Supply Chain bij FrieslandCampina: ‘Door de uitwisseling van ledenmelk met Hochwald in Duitsland kunnen we onze melk efficiënter transporteren. Daarmee laten FrieslandCampina en Hochwald zien dat duurzaamheid en kostenbesparing hand in hand kunnen gaan.’

Met de melkuitwisseling vindt een aanzienlijke kostenbesparing plaats door de sterk verkorte afstanden tussen de leden-melkveebedrijven en de productielocaties. Bovendien reduceren beide coöperaties op deze wijze gezamenlijk de CO2-uitstoot met een impact van meer dan 1000 ton op jaarbasis.

Meerjarige overeenkomst

De meerjarige overeenkomst tussen FrieslandCampina en Hochwald is gericht op langetermijnvoordelen voor beide ondernemingen. Voor de leden-melkveehouders maakt deze uitruil overigens geen verschil. De melk wordt opgehaald en betaald door de eigen zuivelcoöperatie.