Goed actieplan maakt investeringen in duurzaamheid rendabel

duurzaamheid

Kost duurzaamheid geld of levert het juist geld op? Veel supply chain managers willen wel aan de slag met duurzaamheid, maar vragen zich af of alle inspanningen op dat vlak lonend zijn. Chris Brughuis van Zencargo legde tijdens Supply Chain Media’s Dialoog Donderdag uit hoe je een businesscase voor duurzaamheid maakt. Voor schoenenmerk Vivobarefoot pakt die businesscase positief uit.

Door Marcel te Lindert

Vivobarefoot ontwerpt ruime en lichte schoenen die mensen het gevoel moeten geven alsof ze op blote voeten lopen. Het elf jaar oude bedrijf is sterk gefocust op duurzaamheid, wat blijkt uit het vorig jaar behaalde B Corp-certificaat, en groeit met zo’n 30 procent per jaar. Die groei gaat gepaard met de nodige pijnpunten, vertelt Chris Brughuis, head of sales Benelux bij Zencargo. ‘Tot voor kort moesten ze handmatig de data over de CO2-uitstoot in hun supply chain verzamelen. Dat maakte het lastig om analyses uit te voeren.’

Bovendien is handmatig CO2-data verzamelen allesbehalve een schaalbaar proces. Zeker niet omdat de supply chain steeds verder uitdijde om de omzetgroei te kunnen faciliteren. Vivobarefoot voegde steeds nieuwe leveranciers toe en introduceerde nieuwe logistieke oplossingen, wat resulteerde in een steeds complexere supply chain. ‘Het werd steeds lastiger om de uitstoot te meten en inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de CO2-footprint’, verklaart Brughuis.

Samenwerking met Pledge

Zencargo ontwikkelde samen met start-up Pledge een oplossing om de CO2-footprint in kaart te brengen. Pledge beschikt over een platform waarmee leveranciers ondervraagd kunnen worden over hun CO2-emissies. Op basis daarvan genereert Pledge rapportages waarin alle emissies geconsolideerd worden volgens de geldende normen. ‘Wij hebben zelf daarvoor niet alle kennis in huis. Pledge is een specialist die verschillende methodieken aanbiedt om de footprint te berekenen.’

Het transportplatform van Zencargo levert de transportdata, productdata en inkooporderdata aan. ‘Als Vivobarefoot een zeecontainer vervoert of een luchtvrachtzending boekt, kunnen we samen met Pledge de CO2-uitstoot berekenen. Wij weten wat de vulgraad is van een container of trailer en hoeveel producten erin zitten. Pledge weet wat de CO2-uitstoot is voor de route die die container of trailer aflegt’, legt Brughuis uit.

Goederenstromen consolideren

Vivobarefoot heeft nu actueel inzicht in de CO2-footprint van de inkomende goederenstroom. Omdat Zencargo en Pledge ook historische data hebben toegevoegd, weet het bedrijf bovendien wat de CO2-footprint in 2019 was. ‘Die footprint hebben we als nulpunt gepakt, zodat we de ontwikkeling van de footprint nauwgezet kunnen volgen. Dat stelt Vivobarefoot in staat doelen te formuleren en daarvoor een actieplan te maken.’

Eén van de doelen is het reduceren van het aantal LCL-zendingen (less than container load) door nog meer goederenstromen te consolideren. ‘Wij weten wanneer leveranciers verwachten dat hun zendingen richting Vivobarefoot klaar staan. Op basis daarvan kunnen we het advies geven om bepaalde zendingen te combineren tot een volle container. Dat betekent misschien dat Vivobarefoot soms concessies moet doen en wat langer op een zending moet wachten, maar maakt het wel mogelijk de footprint te reduceren. Ook het aantal luchtvrachtzendingen kunnen we op die manier terugdringen.’

Gebruik standaarden

Brughuis legt in het webinar uit hoe bedrijven zoals Vivobarefoot een businesscase voor duurzaamheid kunnen maken. Dat begint met inzicht krijgen in het concrete doel dat het bedrijf wil bereiken en het maken van een actieplan in samenwerking met alle interne en externe stakeholders. Het is raadzaam om daarbij een standaard te volgen. Dat kan net als bij Vivobarefoot de B Corp-standaard zijn, maar ook het Science Based Targets-initiative (SBTi) of het Global Logistics Emission Council (GLEC) bieden veel gebruikte standaarden.

Brughuis: ‘GLEC biedt een meetmethode waarmee bedrijven de CO2-uitstoot van verschillende transportmodaliteiten zoals wegtransport, zeevracht en luchtvracht kunnen berekenen en optellen. Als een bedrijf niet alle CO2-data heeft, kan met behulp van aannames toch een goede inschatting worden gemaakt. Het SBTi is ontwikkeld door onder meer de VN om op basis van wetenschappelijke inzichten doelen voor reductie van de CO2-footprint op te stellen. Met een sterke focus op de scope 3-emissies.’ 

Vermijd boetes en omzetverlies

Wat de businesscase kan maken of breken, zijn onder meer boetes. Bedrijven die niet voldoen aan de toenemende wet- en -regelgeving op het gebied van duurzaamheid, lopen kans daarvoor een financiële sanctie te krijgen. Als ze niet voldoen aan de duurzaamheidseisen die klanten stellen, lopen ze ook kans op omzetverlies. ‘Daarnaast kan investeren in duurzaamheid bijdragen aan lagere kosten. Wie efficiënter opereert, beter plant of meer samenwerkt, kan de kostprijs per artikel verlagen. En duurzaamheid biedt ook kansen, bijvoorbeeld door nieuwe markten aan te boren en het klantenbestand te vergroten.’

Brughuis noemt ook enkele minder tastbare voordelen, zoals de grotere aantrekkelijkheid voor nieuwe werknemers. ‘De nieuwe generatie werknemers kijkt minder naar het salaris en meer naar de visie en missie van het bedrijf. Ze willen zich goed voelen bij het bedrijf waar ze werken. Dat resulteert in lagere wervingskosten en meer continuïteit. Denk daarnaast ook aan het vertrouwen bij consumenten en de aantrekkelijkheid voor investeerders. Steeds meer investeerders richten zich op bedrijven die werken aan duurzaamheid.’

Praktische adviezen

Tot slot geeft Brughuis nog enkele praktische adviezen aan supply chain managers. Gebruik hulpmiddelen die je helpen om realistische doelen te stellen en de voortgang bij te houden. Betrek belanghebbenden erbij en zorg voor een gedeelde visie. Blijf op de hoogte van wet- en regelgeving, zodat je voorbereid bent als die van kracht wordt. ‘En zoek ondersteuning als dat nodig is. Er zijn verschillende specialisten die de juiste inzichten kunnen aanreiken en die als klankbord kunnen dienen.’