De Stelling: Sterke focus op CO2-metingen leidt tot tunnelvisie

CO2

De wereldwijd aanhoudende droogte leidt tot grote problemen in de supply chains. Duurzaamheid komt hierdoor steeds nadrukkelijker op de strategische agenda van bedrijven. Supply Chain Magazine legde een aantal supply chain-directeuren stellingen over sustainability voor. In een online serie komt er telkens één aan bod. Deze week een stelling over de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. 

‘De huidige sterke focus op CO2-metingen in de supply chain leidt tot ‘carbon tunnel vision’ en het negeren van andere cruciale uitdagingen in duurzaamheid zoals grondstofschaarste en ontbossing.’

Jan van Rooden, VP Supply Chain bij Hero:

‘De drie onderwerpen zijn met elkaar verbonden; ontbossing leidt tot minder CO2-opname, wat leidt tot opwarming van de aarde en een daarmee verbonden schaarste aan natuurlijke grondstoffen. Als we niet al te laat zijn, zullen maatregelen om de CO2-uitstoot drastisch te reduceren de grootste impact hebben en, daarom, terecht prioriteit krijgen.’ 

Annemarie Goijarts, tot voor kort Directeur Supply Chain bij Coop Supermarkten:

‘Eens. Deze focus geeft het gevoel dat we controle hebben over de situatie. Je kunt je verliezen in meten, terwijl de uitkomst van het sommetje niets zegt over de onderliggende drivers.’

Freek van Iersel, Supply Chain Director Electronics EMEA bij Signify:

CO2‘Binnen de logistieke tak van supply chain in ons bedrijf is er duidelijk een focus op CO2. Dit is makkelijk te meten en ook bijna een-op-een gelinkt aan kostenbesparingen (minder transportbewegingen en een lager percentage luchtvracht leiden tot minder CO2 en minder kosten). Dus de focus is een combinatie van gemak en doeltreffendheid. Binnen Signify worden andere uitdagingen ook meegenomen in supplier selectie en supplier development, al ligt dit meer binnen het procurement-vakgebied, dus binnen een bredere supply chain scope. CO2-metingen en een focus op CO2-reductie hoeven in mijn optiek niet te conflicteren met het bestrijden van de andere cruciale uitdagingen.’

Pieter-Jelle van Dijk, Director Operations bij Ricoh Europe:

‘Ik denk dat al deze onderwerpen erg belangrijk zijn, het zou inderdaad niet goed zijn als er alleen op CO2 gemanaged wordt. Binnen Ricoh kijken we naar de impact vanuit een product life-cycle: productie, logistiek, gebruik en return in termen van milieu-impact.’

Roland van Bussel, Operations Director bij Moonen Packaging:

CO2‘Helemaal mee eens, uitdagingen in duurzaamheid hebben een holistische benadering nodig. De uitdaging is om de verschillende facetten meetbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan een Life Cycle Analysis voor de assortimenten; ken de processen van je leveranciers en de Tier 2-leveranciers, in ieder geval van je strategische leveranciers. Neem ook de end-of-life-fase van het product mee. Inzichtelijk maken van de hele supply chain is essentieel, waarbij je natuurlijk niet alles in één keer kunt doen. Starten met CO2-metingen is daarom zeker niet verkeerd.’

Rogier van Hasselt, Regional Operations Director EMEA bij Tate & Lyle:

‘Mee eens.’

Veronique Sonsma, Director of Operations bij Intersteel Group:

‘Duurzaamheid kent vele aspecten en het is de taak van een goede board of directors hierin balans aan te brengen. Dat is makkelijker als je het niet alleen voor de buitenwereld doet, maar vooral vanuit overtuiging dat je de juiste dingen wilt doen.’ 

Leon van Bijnen, Global S&OP Director bij Marel:

‘Ja, we moeten breder kijken dan CO2 alleen. Dat is ook mogelijk.’

Paul van der Leer, Supply Chain Director bij Kwikfit Nederland:

CO2‘Daar ben ik het mee eens. Alles wat vanuit een bepaalde hoek wordt benaderd, krijgt de eerste aandacht. En zeker als CO2-uitstoot ook nog op een of andere manier wordt belast. Aan de andere kant zorgt grondstofschaarste voor hogere prijzen, wat op korte termijn sowieso actie of creativiteit veroorzaakt. De echte oplossing ligt trouwens in het “verminderen” van de activiteiten in de supply chain. Een direct gevolg van consuminderen…’

Remco van Haastrecht, VP Operations bij Solar:

‘Nee, zeker ook niet zoals wij het bij Solar bekijken. Juist grondstofschaarste dwingt ons te kijken naar andere, duurzame alternatieven. Niet makkelijk, maar het werkt en helpt ons en daarmee onze klanten ook verder.’