Logistieke innovatiestrategie

mierenhoop

‘Logistiek dienstverleners moeten meer innoveren.’ Zo luidt een veelgehoorde klacht van opdrachtgevers. Uit eerder dit jaar gepubliceerd internationaal onderzoek door Supply Chain Digest kwam deze discrepantie voor innovatie weer naar voren. Van de ondervraagde opdrachtgevers zei 69 procent dat innovatie door logistiek dienstverleners zeer belangrijk is. Tegelijkertijd vallen de competenties in procesinnovatie bij logistiek dienstverleners tegen: volgens 26 procent van de respondenten is deze ‘laag’ en volgens
48 procent ‘bescheiden’.

Het probleem van innovatie zit niet alleen bij de logistiek dienstverleners. Allereerst moet duidelijk zijn welke strategie een opdrachtgever voor een productcategorie nastreeft: Product Leadership (beste product, bijvoorbeeld Apple), Customer Intimacy (beste totaaloplossing, zoals Cisco) of Operational Excellence (beste totale kosten, zoals Walmart). Veel bedrijven durven geen duidelijke keuze voor het gehele bedrijf of voor een divisie te maken volgens deze indeling van Michael Treacy en Fred Wiersema.

Bij een focus op Operational Excellence draait het om de kosten en moet de logistiek dienstverlener blijvend procesinnovaties doorvoeren om efficientie te verbeteren. De strategie van Product Leadership richt zich op (product)kwaliteit en vereist dat de logistiek dienstverlener moet kunnen reageren op onverwachte verandering in volumes bij productintroducties en marketingcampagnes. Wanneer de opdrachtgever Customer Intimacy als strategie heeft, moet een logistiek dienstverlener de hoogste service bieden door complexe, configureerde producten op het gewenste tijdstip bij de klanten te installeren.

Blij verrast zag ik begin dit jaar een commercieel directeur van een grote logistiek dienstverlener deze inzichten presenteren tijdens een supply chain-congres in Helsinki. Hij gaf helder aan welke specifieke innovaties zijn bedrijf doorvoerde voor drie verschillende klanten met elk een andere bedrijfsstrategie. Professor Charles Fine van het MIT in Boston schreef in het boek ‘Clockspeed’ (1998) dat er drie verschillende drijfveren zijn voor disruptieve innovatie: een prestatiepush, een vraag van klanten en procesmatige competenties. Deze drie drijfveren zijn te matchen met drie bedrijfsstrategieën volgens Treacy en Wiersema. Logistiek dienstverleners moeten vaker aan hun opdrachtgevers vragen wat hun strategie is, zodat ze weten waar ze moeten innoveren.

Martijn Lofvers uitgeefdirecteur & hoofdredacteur
martijn.lofvers@supplychainmedia.nl