Logistieke worsteling

mierenhoop

Logistiek dienstverleners lijken te worstelen met innovatie. De Nederlandse economie draait op volle toeren, alhoewel enige donkere wolken aan de hemel verschijnen vanwege de brexit en dreigende handelsoorlogen. Maar met de huidige economische wind mee zouden logistiek dienstverleners volop moeten innoveren. Helaas profiteren zij echter niet in dezelfde mate van de hoogconjunctuur als hun opdrachtgevers. Zo ervaart een derde van de logistieke bedrijven een tekort aan arbeidskrachten als een belemmering voor groei. Daarnaast stijgen door de nieuwe cao de lonen in het wegtransport, ongeveer de helft van de totale bedrijfskosten, dit jaar weer met 5 procent.

Vanwege de krappe financiële ruimte lijken logistiek dienstverleners zich beperkt te voelen in mogelijke innovatie in het huidige digitale tijdperk. Uit onderzoek door verladersorganisatie Evofenedex in 2018 blijkt dat slecht een derde van de opdrachtgevers tevreden is over de IT-technologie van logistiek dienstverleners als onderdeel van hun service. Terwijl vorig jaar gehouden onderzoek door financieel adviesbureau Aeternus aantoont dat Nederlandse logistieke bedrijven die hun processen digitaliseren significant winstgevender zijn dan hun achterblijvende concurrenten.

Uiteraard zijn er vooruitlopende logistiek dienstverleners die volop meegaan in de innovatiewedloop. Een directielid van Schenker vertelde tijdens een recent congres in Helsinki dat zijn bedrijf een online platform à la Booking.com heeft gelanceerd voor het boeken van zeetransport van containers. Opvallend genoeg was hij heel sceptisch over concurrerende start-ups, die volgens hem te weinig volume realiseren om echt iets te betekenen. Zelf denk ik dat hij hierin een ernstige inschattingsfout maakt, aangezien de schaalbare oplossingen van start-ups en de sympathie voor hen tot een plotseling sneeuwbaleffect kunnen leiden.

Besparingen in het orderverzamelproces

Een andere internationale logistiek dienstverlener vertelde mij dat zij met slimme algoritmes in een pilot grote besparingen in het orderverzamelproces hebben gerealiseerd. Dit bedrijf twijfelde erover deze positieve resultaten bekend te maken, uit vrees dat opdrachtgevers hierom mogelijk een prijsverlaging willen bedingen. Mijn reactie was juist dat deze logistiek dienstverlener extra geld zou moeten vragen voor een online dashboard dat die inzichten in logistieke processen biedt. Deze inzichten zijn mijns inziens namelijk enorm waardevol om te bepalen waar in de gehele supply chain zich de kostbare bottlenecks bevinden.

Martijn Lofvers, Chief Trendwatcher Supply Chain Media
martijn.lofvers@supplychainmedia.nl