Het DNA van S&OP-software

mierenhoop

Welke software moet mijn bedrijf gebruiken voor Sales & Operations Planning (S&OP) en Integrated Business Planning (IBP)? Die vraag krijg ik regelmatig gesteld. Les Brookes, CEO van het adviesbureau Oliver Wight EAME (bedenker van S&OP in de jaren ’80 en recentelijk van IBP), vatte het verschil laatst op een supply chain-congres in München helder samen: ‘S&OP is een supply chain-proces. IBP gaat over het runnen van het bedrijf.’ S&OP draait om het afstemmen van de vraag en het aanbod. IBP kijkt daarnaast ook naar de jaarbegroting en het gat dat gedurende dat jaar vaak ontstaat.

Voor de ondersteuning van het S&OP-proces zijn verschillende softwarepakketten beschikbaar. Gartner heeft de bekendste leveranciers gepositioneerd in het bekende Magic Quadrant. Het probleem is dat deze matrix helemaal nooit bedoeld was voor de selectie van software, maar alleen voor de softwareleveranciers en hoe zij het ten opzichte van elkaar doen. Daar komt bij dat de geschiktheid van de software enorm afhangt van de volwassenheid van het S&OP-proces.

Samen met een (Chinese) supply chain-student heb ik onderzoek gedaan naar hoe bedrijven S&OP-software selecteren en waar ze naar kijken. De omvang, reputatie en referenties van de softwareleverancier en de gebruikersvriendelijkheid en functionaliteit van de software zijn doorslaggevend voor de keuze. Een supply chain director merkte op dat wat ontbreekt in bestaande overzichten is de bedrijfsstrategie van de softwareleveranciers en de industriesegmenten waarin ze opereren. En binnen bedrijven is vaak sprake van meerdere supply chains.

Op basis van de hopelijk bekende matrix van professor Hau Lee, van Stanford University, met  Efficient, Responsive, Riskhedging en Agile supply chain-types, hebben we op basis van referenties in industrieën de verschillende S&OP-softwarepakketten gepositioneerd. Daarnaast heb ik de software ingedeeld in een eigen matrix met op de verticale as de openheid van de S&OP-software en op de horizontale as de focus op het proces dan wel de optimalisatie. Uiteindelijk zie ik vier verschillende typen S&OP-software: de intern politiek gemotiveerde, de optimaliserende black box, de intuïtieve en de toekomst-modellerende. Net als bij DNA-onderzoek staat dit nog in kinderschoenen, te prematuur voor publicatie. Maar als een bedrijf op zoek is naar S&OP-software, moet het maar contact met me opnemen.

Martijn Lofvers, uitgeefdirecteur & hoofdredacteur
Reacties: martijn.lofvers@supplychainmedia.nl

Dit hoofdredactioneel werd voor het eerst gepubliceerd in Supply Chain Magazine 2, 24 maart 2017.