Leveranciers uit MKB krijgen nog steeds te laat betaald

late betalers

De aantrekkende economie leidt in het bedrijfsleven vooralsnog niet tot een verbetering van het betaalgedrag aan leveranciers uit het MKB. Uit onderzoek van Betaalme.nu blijkt dat 44 procent van de ondervraagde mkb’ers te maken heeft gehad met verlengde betaaltermijnen; aan 45 procent van hen is het afgelopen jaar gevraagd een langere betalingstermijn te accepteren. Tegelijkertijd krijgt een derde van de leveranciers later betaald dan afgesproken.

Wanneer leveranciers een groot bedrijf als afnemer hebben, is er doorgaans sprake van een onbalans in de machtsverhoudingen. Kleinere leveranciers houden hun grote afnemers graag te vriend, maar intussen zijn ze vaak wel heel kwetsbaar. Wanneer de facturen van zzp’ers en mkb’ers te laat betaald worden, heeft dat vooral negatieve gevolgen voor hun liquiditeit en mogelijkheden voor groei. Ruim 20 procent van de ondervraagde ondernemers zegt zelfs dat hun bedrijf erdoor kan omvallen.

‘De neiging van grote bedrijven om betaaltermijnen te verlengen teneinde hun werkkapitaal te verbeteren, zie je doorgaans in tijden van economische teruggang’, zegt Joost van den Hondel van Betaalme.nu, het initiatief dat grote bedrijven stimuleert hun leveranciers uit het MKB sneller te betalen. ‘We zien nog steeds druk op de betaaltermijnen, terwijl de economie nu al enige tijd beter draait. Er zijn geen goede argumenten meer om lang te wachten met betalen.’

Goedgekeurde factuur is geld waard

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat leveranciers mogelijkheden laten liggen om sneller betaald te worden. Zo stuurt de helft van de leveranciers pas een werkweek of langer na levering van hun goederen of diensten een factuur, waardoor hun betaling ook later binnenkomt. Bovendien blijkt dat er nog weinig informatie wordt uitgewisseld over de status van een factuur. Slechts 18 procent van de leveranciers ontvangt een apart bericht dat de factuur is goedgekeurd.

‘Dat betekent dat de mogelijkheden die goedgekeurde facturen bieden nog voor een groot deel onbenut blijven’, zegt Van den Hondel. ‘Een goedgekeurde factuur is immers geld waard en kan bijvoorbeeld voor financieringen worden gebruikt. Van de ondernemers heeft 55 procent aangegeven dat ze graag bericht krijgen wanneer hun factuur is goedgekeurd. Dat betekent ook dat 45 procent misschien niet weet hoe nuttig deze informatie is, bijvoorbeeld voor het zicht op de verwachte kasstroom.’

Vertraging door onenigheid

Een derde van de ondervraagde ondernemers krijgt de facturen later betaald dan de afgesproken betaaltermijn. Als vaakst voorkomende redenen hiervoor geven ze aan dat het gefactureerde bedrag niet klopt of dat de factuurgegevens (zoals het PO-nummer) niet goed zijn ingevuld. Van den Hondel: ‘Het is daarom voor leveranciers heel nuttig om te weten wat de status van hun facturen is. Toch neemt 83 procent van hen pas contact op met hun afnemers als de betalingstermijn al is verstreken.’

Onenigheid met de afnemer over de factuur veroorzaakt ook vertraging van de betaling. Van de mkb’ers zegt 33 procent weleens te maken te hebben met disputen. ‘Dat is een extra reden waarom het voor leveranciers goed is om op de hoogte te zijn van de status van hun factuur’, benadrukt Van den Hondel. Hoewel elektronisch factureren helpt om fouten of disputen te voorkomen, schat Van den Hondel dat ongeveer 15 procent van de leveranciers uit het MKB nog steeds niet elektronisch factureert.