Late betalers: sector transport en logistiek grootste gedupeerde

late betalers

Het Nederlandse bedrijfsleven maakt er steeds meer een gewoonte van rekeningen (te) laat te betalen. De sector transport en logistiek is daarvan de grootste gedupeerde. Uitstel van betaling maakt vooral het mkb kwetsbaar voor tegenslag. Dat is nog eens extra riskant nu de economie af lijkt te gaan koelen. Voor Betaalme.nu reden een MKB Loket op te richten. Het loket biedt informatie over hoe bedrijven hun betaalprocessen het beste kunnen inrichten en levert gratis onafhankelijke bemiddeling bij factureringskwesties.

Volgens bedrijfsinformatiespecialist Graydon heeft de verslechtering van het betaalgedrag die vorig jaar begon, zich doorgezet. De gemiddelde betaaltermijn liep het eerste kwartaal van dit jaar op tot gemiddeld 39,9 dagen, tegenover 39,2 dagen begin 2018. De langste betaaltermijnen komen volgens Graydon voor in de sector transport en logistiek (42,6 dagen), bij leasebedrijven (42,4 dagen) en in de IT & communicatie (41,6 dagen). In de vastgoedsector verslechterde het gemiddelde opvallend snel: van 36,1 dagen begin 2018 tot 40,7 nu.

Betaling binnen dertig dagen de norm

Hoewel grote bedrijven wettelijk een maximale termijn van zestig dagen mogen hanteren voor hun mkb-leveranciers, wil Betaalme.nu dat betalen binnen dertig dagen de norm wordt. ‘Aan mkb’ers wordt steeds vaker gevraagd langere betaaltermijnen te accepteren. We hameren erop dat ze hier niet te makkelijk mee akkoord moeten gaan’, zegt Joost van den Hondel, initiatiefnemer van Betaalme.nu. ‘Als de economische wind draait, bestaat het risico dat ze plotseling in de problemen komen doordat alles dan tegelijk verandert: de rente stijgt, de vraag valt terug en het wordt lastiger om werkkapitaal te financieren.’

Om het midden- en kleinbedrijf hiermee te helpen, richtte Betaalme.nu daarom het MKB Loket op. ‘We hebben gemerkt dat mkb’ers vaak niet weten hoeveel ze zelf kunnen doen om sneller hun facturen betaald te krijgen’, aldus Van den Hondel. Bij het MKB Loket kunnen ze terecht met al hun vragen rondom late betalingen en bovendien een beroep doen op gratis onafhankelijke bemiddeling.

Goede wil

Betaalme.nu blijft zich intussen ook richten op het aantrekken van grote organisaties die hun kleine leveranciers helpen door wél snel tot betaling van hun facturen over te gaan. ‘Gelukkig zien we ook veel goede wil in het bedrijfsleven’, constateert Van den Hondel. ‘Inmiddels doen 59 grote organisaties mee met ons initiatief. Uit rapportages over de eerste helft van 2018 blijkt dat dankzij deze deelnemers zo’n 120.000 mkb-leveranciers binnen dertig dagen hun geld ontvangen. Dat is een stijging van 33 procent vergeleken met dezelfde periode in 2017.’

Als daarbij ook facturen worden meegerekend van grotere leveranciers uit het mkb, waren er in de eerste helft van 2018 bij elkaar zo’n 134.000 leveranciers waarvoor Betaalme.nu-deelnemers een betalingstermijn van dertig dagen hanteerden.