Kilometerheffing België blijft voor problemen zorgen

Het regent klachten bij Transport en Logistiek Nederland (TLN) over de kilometerheffing in België. Sinds de invoering van de heffing in 2016 krijgt de ondernemersorganisatie voor wegtransportbedrijven en logistiek dienstverleners steeds meer signalen van problemen met de tolheffing en de handhaving ervan. Zo hapert het registratie-systeem in de vrachtwagens bijvoorbeeld regelmatig. De Belgische inspectie handhaaft echter zonder uitzondering en legt direct 1000 euro boete op aan de chauffeurs als er geen tol betaald is.

TLN pleit er al vanaf de invoering van de kilometerheffing in België voor om eerst het systeem foutenvrij te maken en dan pas te gaan handhaven. Volgens de ondernemersorganisatie zijn er inmiddels zoveel boetes opgelegd dat een onacceptabele situatie is ontstaan. Het zou gaan om ettelijke honderden bekeuringen. Daarbij komt dat de boetes in België direct betaald moeten worden.

Een dieptepunt werd vorige week bereikt toen een chauffeur van transportondernemer Reining aan het einde van de dag door inspecteurs aan de kant gezet werd en direct te horen kreeg dat hij de volgende ochtend pas weer verder kon omdat de werkdag van de inspecteurs er al op zat. Hij kreeg duizenden euro’s boete opgelegd; ook voor ‘overtredingen’ van het bedrijf waar bezwaar tegen is aangetekend vanwege haperende techniek.

Registratiekastjes

Probleem is dat de registratiekastjes op het dashboard in België de ene dag wel en de andere dag niet functioneren. De chauffeur krijgt hier geen signaal van en rijdt dus, ongemerkt, zonder tol te betalen door het land. Vervolgens wordt hij aangehouden, terwijl hij niet weet dat hij een overtreding begaan heeft, en moet direct een boete van 1000 euro betalen.

De Belgische inspectie int daarnaast direct ook overige openstaande boetes op kilometerheffing, terwijl tegen veel van deze boetes bezwaarschriften lopen omdat ze veroorzaakt zijn door niet werkende systemen. Zou de chauffeur bijvoorbeeld wél een signaal krijgen dat het kastje niet werkt, dan kan hij bij een servicepunt onderweg een goed werkend tolkastje aanschaffen.

Onterechte boetes

Omdat de Belgische inspectie aan de lopende band Nederlandse chauffeurs aan de kant zet vanwege onterechte boetes, regent het bij TLN inmiddels klachten over deze enorme en kostbare vertragingen. ‘Onbegrijpelijk en onacceptabel’, aldus TLN. De organisatie verzoekt de Belgische overheid daarom dringend om opschorting van de handhaving, tot het systeem wél goed werkt.

Zodra dat het geval is, wil TLN een ‘reëel boetebeleid’. Chauffeurs die duidelijk te goeder trouw zijn, zouden geen of slechts een lage boete moeten krijgen. TLN pleit ook voor de introductie van een ‘dagkaartje’ voor ondernemers die niet dagelijks in België actief zijn. Het systeem waarbij chauffeurs meteen boetes moeten afrekenen, zou volgens TLN afgeschaft moeten worden, omdat inning achteraf tussen België en Nederland ook prima te regelen is.