Personeelstekorten in het goederenvervoer remmen de groei

goederenvervoer

Bij de meeste bedrijven in het goederenvervoer zakt de groei – na een fase met sterke internationale vraag – weer terug. Personeelstekorten remmen voor steeds meer bedrijven de groei. En dan vooral in het wegtransport, want chauffeurs zijn nog nooit zo schaars geweest. De krapte leidt dit jaar ook tot hogere loonkosten. Samen met de hogere brandstofprijzen én duurder materieel gaat dat zorgen voor hogere tarieven voor het vervoer over de weg. Dat blijkt uit het nieuwe ‘Vooruitzicht transport en logistiek’ van ING Research.

Met een grote vraag naar (online bestelde) goederen van consumenten en een sterke opleving van de internationale handel en industrie, was 2021 voor veel bedrijven in transport en logistiek een uitstekend jaar. Dit maakte eerdere terugval in het goederentransport over weg, water en door de lucht meer dan goed. Het wereldwijde containervervoer en het sterke herstel in de zeehavens van Rotterdam en Antwerpen laten dit ook zien’, meldt ING Research in het vooruitzicht. Dit jaar volgt er rustiger vaarwater met minder groei, al blijft het in het pakketvervoer met een fors groter volume voorlopig hoogtij.

Het personenvervoer opereert door de pandemie nog wel altijd op halve kracht. Dit jaar verwachten de onderzoekers meer ruimte voor herstel, waarmee het OV en de luchtvaart terug zullen veren en zelfs sterk gaan groeien. Per saldo zorgt dit ervoor dat de sector transport en logistiek de opgaande lijn met een volumegroei van ruim 10 procent kan doorzetten en eind 2022 totaal gezien weer boven het pre-coronaniveau uitkomt. Hoewel het OV en vooral de luchtvaart nog een lange weg te gaan hebben, leert de ervaring van vorig jaar ook dat afbouw van de coronamaatregelen relatief snel meer vraag oplevert, aldus ING Research.

Personeelskrapte kan logistieke bedrijven remmen

Personeel wordt steeds schaarser in transport en logistiek en dit knelt op steeds meer vlakken. In het derde kwartaal van 2021 telde de sector een record van 53 vacatures op elke duizend werknemers, maar in het wegtransport ligt dit nog ruim twee keer zo hoog. In het derde kwartaal van 2021 stonden volgens het UWV 11.650 vacatures voor vrachtwagenchauffeurs open; dit komt neer op één vacature per acht werkenden. Doordat één op de drie chauffeurs ouder is dan 55 jaar en de instroom de uitstroom nauwelijks bijhoudt, loopt de druk op. Bovendien staat de inzet onder druk door hoger ziekteverzuim en Europese regelgeving. Als gevolg hiervan zal de krapte in 2022 eerder toe- dan afnemen, aldus ING Research.

Hogere transportprijzen

Hogere loonkosten, opgelopen brandstofprijzen en hogere kosten van materieel zorgen in 2022 ook voor bredere prijsdruk in transport. Inefficiëntie door verstoorde supply chains komt hier nog bij. De extreme containertarieven in de zeevaart zijn weliswaar niet representatief voor de sector, maar ook het wegvervoer voor klanten in onder andere retail, bouw en industrie wordt naar verwachting duurder. ‘Een sterke kostenfocus in combinatie met versnippering van vervoerders maakt het in de wegtransportsector nooit eenvoudig om hogere prijzen door te berekenen, maar dit zal in de huidige krappe markt beter dan in het verleden gaan lukken’, voorspelt sectoreconoom Rico Luman van ING Research dan ook.

personeelstekorten